VIHKAMISE METAFÜÜSIKA

In NIHILIST LABS

Viha metafüüsika 1

Primitiivsed inimesed kontsentreerivad oma viha ühte punkti.

Mediteerijad hajutavad oma viha ja külvavad seda kõikjale.

Valgustusega kaasneb transtsendentne viha. Isegi liivatera mererannal väärib vihkamist.

Viha on kõikjal ja kõiges.

Viha metafüüsika 2

Nõrgad vihkavad väheseid, tugevail jätkub energiat vihata kõike.

Vihata tuleb tasakaalustatult ja harmooniliselt.

Viha metafüüsika 3

Inimesed vihastavad asjade, sündmuste, tegude, riikide, inimeste ja isegi loomade peale.

Nad on amatöörid.

Juhtumid ja persoonid on vaid empiiriliseks materjaliks, mis aitab meil ära tunda viha kui sellist. Kui me oleme kord selle äratundmiseni jõudnud, siis mõistame viha olemust. Viha iseeneses on aprioorne maailmasolemise vorm. Põhimõtteliselt oleksime võinud viha ennast ära tunda ka sõltumatult hea ja kurja üksikutest avaldumisvormidest.

Geenius vihkab maailma juba enne sellesse sündimist. Ta teab juba enne maailmaga kohtumist, et maailm ei vääri teda. Nagu hiiglane kummardub ta oma vihas maailma kui liivatera kohale ja puurib seda oma pilguga.

Viha metafüüsika 4

Tõeline vihkaja ei vihasta kunagi.

Ta ei ärritu mitte millegi peale, sest see tähendaks laskumist mannetu empiirilise maailma üksikjuhtumiteni ning kaugenemist platoonilisest vihast.

Tõeline vihkaja ei lõhu asju. Ta mõistab, et kõik on juba niigi katki.

Ta ei löö inimesi ja ei tee üldse kellelegi halba.

Ta mõistab, et viha on mitte vahend, vaid ülim eesmärk omaette. Viha on väärtus iseeneses.

Tõeline vihkaja ei soorita ka enesetappu, sest see katkestaks vihkamise.

Viha metafüüsika 5

Tõeline olemine väljendub tõelises vihas.

See on olemisvihkamine.

Ürgviha on asjade olemus ja tuum. See on asjade algus ja viimne eesmärk.

Isegi rohulible keset ääretut kõrbe on vihane.

Viha on ühtaegu asjade kord ja maailma kaos.

Viha väljendub mõistuses.

Viha on arche, logos ja nous.

Tülitsemine on vihkamisunustus. Samuti ka teadus, milles väljendub võltsratsionaalsus.

Katsed end distantseerida vihast viivad vihapurseteni. Teadus on üritus, üritus ekraneerida end vihast.

Universum on olemisraev.

Vihata ei tule mitte asjade olemist, vaid olemist kui niisugust.

Ainult ürgviha hoiab universumit püsti.

Vihata tuleb loomulikult, mängleva kergusega.

Teeseldud viha ei ole viha. Viha pole teistele näitamiseks või tagajärgede saavutamiseks. Kompulsiivne viha on takerdunud.

Ärge vaadake, kulm kortsus, maailma peale.

Tõeline viha on iseendast vaba. Ta väljendub naeratuses ja kerges hingamises.

Raevuhoog on vaid õrn pinnavirvendus sumbunud tiigil.

Viha oma tegelikkuses on laste kilked, päikesetõus ja ojavulin. See on kosmiline mürin tähtede taga, igavene vaikus.

Viha metafüüsika 6

Varblased on tigedaks läinud.

Viha metafüüsika 7

Maailmal on karvad püsti.

Viha metafüüsika 8

Ürgviha on ühtne, terviklik ja jagamatu. Ta on unitaarne ja iseseisev.

Ürgviha ei vaja põhjust, sest ta ise on kõige aluseks ja põhjuseks. Ta on iseenda küllaldane alus.

Ta ei vaja ka järeldusi.

Üksikviha juhtumid tulenevad eksikombel.

Viha ise on üldine.

Ürgviha ei teki ega kao. Ta on jagamatu ja muutumatu.

Algajad üritavad viha tükeldada.

Ürgviha on igavene. Ta pole peas ega ruumis. Ta pole kunagi.

Sest ürgviha, viha ise, on aja ja ruumi ja teadvuse põhjuseks.

Maailma loomine oli vihapurse, jumaliku raevu emanatsioon.

Viha metafüüsika 9

Tõeline viha ei ole kunagi egoistlik või kellegi huvides.

Ta on eneseületamine.

Klassiviha on maailmaviha väärastunud, võõrandunud vorm.

Teadvus ja mateeria on ürgviha produktid.

Eneseteadvus on teadvustatud maailmaraev.

Vaid vähestele on antud osaleda maailmavihas endas.

Viha metafüüsika 10

Vihata on võimalik kõike, mida saab kogeda, mõtelda, nimetada või arvutada.

Algajad vihkavad ainult algarve.

Tõeline vihkaja on isiklikult tuttav kõigi naturaalarvudega ja ta vihkab neid kõiki.

Aga sellest ei piisa.

Tõeline viha moodustab piiritu kontiinumi. Tal pole algust ega otsa. Ükski raev pole esimene ega viimane ja iga kahe vihkamise vahele jääb lõpmatult palju teisi vihkamisi, aga tõeline vihkaja vihkab kõike nii ühekaupa kui korraga.

Ja ükski viha pole teisest suurem ega intensiivsem.

Vihates irratsionaalarve, väljendab piiritu vihkaja oma lõputut ratsionaalsust, sest see on mõistus ise, mis end vihkab, end lahtikeriv maailm, et end üha enam ja enam vihata.

Ja nõnda tõstis Buddha õhku elevandi ja paiskas ta tolmu.

 

15 Comments

 1. Käesolev essee on heaks kiidetud mitme traditsioonilise väljaande poolt ja lubatud avaldada, ent segastel asjaoludel ei ilmunud. Ükski toimetaja pole seejuures kordagi maininud karistusseadustikku, vihakõnesid vms.

 2. Armastuse ülemlaul

  1 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli,
  aga mul ei oleks armastust,
  siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.

  2 Ja kui mul oleks prohvetianne
  ja ma teaksin kõiki saladusi
  ja ma tunnetaksin kõike
  ja kui mul oleks kogu usk,
  nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta,
  aga mul ei oleks armastust,
  siis poleks minust ühtigi.

  3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin
  ja kui ma oma ihu annaksin põletada,
  aga mul ei oleks armastust,
  siis ma ei saavutaks midagi.

  4 Armastus on pika meelega,
  armastus hellitab,
  ta ei ole kade,
  armastus ei kelgi ega hoople,

  5 ta ei käitu näotult,
  ta ei otsi omakasu,
  ta ei ärritu.
  Ta ei jäta meelde paha,

  6 tal ei ole rõõmu ülekohtust,
  aga ta rõõmustab tõe üle.

  7 Ta lepib kõigega,
  ta usub kõike,
  ta loodab kõike,
  ta talub kõike.

  8 Armastus ei hääbu kunagi.
  Olgu ennustused – need kõrvaldatakse,
  olgu keeled – need vaibuvad,
  olgu tunnetus – see lõpeb ära.

  9 Sest poolikult me tunnetame
  ja poolikult me ennustame,

  10 aga kui tuleb täielik,
  siis kõrvaldatakse poolik.

  11 Kui ma olin väeti laps,
  siis ma rääkisin nagu väeti laps,
  mõtlesin nagu väeti laps,
  arutlesin nagu väeti laps.
  Aga kui ma sain meheks,
  jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.

  12 Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist,
  siis aga palgest palgesse.
  Praegu ma tunnetan poolikult,
  siis aga tunnetan täiesti,
  nagu minagi olen täiesti tunnetatud.

  13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm,
  aga suurim neist on armastus.


  https://www.piibel.net/sisukord.html?q=1Kr#q=1Kr%2013

  🙂

 3. See jääb minu viimaseks publikatsiooniks keskkonnas Nihilist.fm.

  Tänan Nihilisti, et on avaldatud minu tekste, mida mujal pole õnnestunud avaldada. Ka võimalus ise kaanefotot valida pakub huvitavaid kunstilisi võimalusi.

  Ent Nihilist, kuhu sattusin endise kolleegi Hardo Pajula kutsel, ületab oma publikatsioonidega mitte ainult tõkkeid sõna- ja mõttevabadusele, vaid ületab üldse igasuguseid mõistlikkuse piire.

  Minu arvates.

  • Väga kahju, enamasti on head lood olnud. Never say never, nagu öeldakse.

   Eks siin ole ilmselt tegu ka põlvkondlike stilistiliste iseärasustega, sest vanematele inimestele on tinglikult 4chani tüüpi trollimine ja kõnepruuk tihtipeale mõistetamatu ja eemaletõukav, noortele aga täiesti tavaline ja arusaadav asi.

   Mis puutub mõistlikkuse piiridesse, siis minu arvates valdav osa meie meediast tegeleb igapäevaselt nende ületamisega, vaid suunad on väljaandeti mõnevõrra erinevad. Nihilist vähemalt ületab sellele lisaks tõkkeid, nagu väga õigesti ütlesite – teised pigem seavad neid.

   • “Mis puutub mõistlikkuse piiridesse, siis minu arvates valdav osa meie meediast tegeleb igapäevaselt nende ületamisega, vaid suunad on väljaandeti mõnevõrra erinevad.”

    Hullem veel. Poliitiku tekst või poliitiline päevakajaline artikkel ja ilukirjandus on erinevad žanrid, kontekst on erinev.

    See mind just häiribki, et mõned siinsed radikaalsed tekstid on juba tõlgendatavad päevapoliitilise propagandana.

    Raske seletada, keeruline teema.

    • Aga mis on meil selline vähegi laiemat valdkonda kattev väljaanne, kus puudub päevapoliitiline propaganda? Sellise kriteeriumi järgi ei saaks ju üldse enam kuskil avaldada ennast. Siin on vähemalt seegi hea asi, et üldiselt ei tegeleta kõige selle juures räige pugemise ja muu silmakirjaga.

     Keerulisest teemast aga tuleb kirjutada artikkel, mitte demonstratiivselt minema jalutada 😉

 4. > Varblased on tigedaks läinud.

  Mitte tigedaks vaid kotkaks. 😛

Submit a comment

Massive Presence Website