TEADUSE INSTITUTSIONAALNE MANDUMINE

In NIHILIST LABS

Jüri Eintalu

TEADUSE INSTITUTSIONAALNE MANDUMINE

Alates Popperist ja Lakatosist on teadusfilosoofia üheks põhiküsimuseks peetud eraldusjoont teaduse ja mitte-teaduse vahel.

Lakatosi järgi on pseudoteadus selline mitte-teadus, mis esineb teadusena, kasutades teaduse ühiskondlikku autoriteeti.

Sellest ajast peale on avaldatud mägede viisi tekste sellest, kuidas mitte-teadused nagu näiteks astroloogia ei ole teadused.

Ent vaenlane ei ole teisel pool piiri. Vaenlane on meie keskel.

Paljud mitteateaduslikuks tunnistatud uurimused on vägagi teaduslikud, sellal kui tohutu kogus teaduslikuks tunnistatud tekste on mõttetu ebateadus.

Mõtestatud tekst mitte-teadlase poolt mitte-teaduseks tunnistatud valdkonnast võib olla teaduslikum kui teadlase palka saava isendi publikatsioon alalt, mis on tunnistatud teaduseks.

Parim viis teha pseudoteadust on jahmerdada teaduseks tunnistatud suure ürituse sees.

Teadus on institutsionaliseerunud, teadlased saavad palka. Nad moodustavad preestritekasti. Nende huvides on mitte lasta piruka juurde teisi.

JÄTIS ehk ETIS on üks kaasaegseid teadusbürokraatia mooduseid, kuidas tekitada tühja müra tootev preestriteklass ning hoida nende võimu. Süsteem toodab kvantiteeti ja selles püsivad normaalteadlased Kuhni tähenduses. Nad kordavad mehaaniliselt ühte ja sama meetodit erinevatel objektidel. Täna loevad nad liivaterasid siin, homme seal. Kõik saadud arvud publitseeritakse. Niinimetatud koolkonna väljaandes tuleb tsiteerida pühasid lehmasid ja ei tohi tsiteerida koolkonna kriitikuid. See on ringkäendussüsteem.

Mõne aja pärast on päris teadlased hakanud kaevureiks, tuletõrjujaiks ja öövahtideks, sest preestriteklass on nad olelushierarhiast välja tõrjunud. Edukas on see, kes loeb liivaaterasid ja loeb neid palju.

See on pokazuha-teadus.

Tulnukas, kes planeedile satub, on alul segaduses. Lõpuks ta taipab: see on täpselt nagu Poe õudusnovellis hullumajast, mida külastasid inspektorid. Arstid olid keldrisse luku taha pandud ning hullud olid endile valged kitlid selga tõmmanud ning esinesid arstidena.

Kuidas teisiti tõlgendada ühiskonda, mis põletab ja näljutab oma geeniuseid ja nimetab ametlikuks teaduseks keskpäraste interpretaatorite armeed, kes ülikoolides õpetavad geeniuste tekste, aga alati alles pärast nende geeniuste surma?

Isegi teie teadusfilosoofia on silmakirjalik teoloogiline õigustus preestrite klassile.

31 Comments

 1. Väljaanne “Objektiiv” on avaldanud artikli “Teadus ja tuleriidad”

  http://objektiiv.ee/teadus-ja-tuleriidad/

  Ma ei leidnud selles Objektiivis kohta, kus saab kommenteerida.

  Artiklis on sisuliselt maha vaikitud inkvisitsiooni surve teadusele:

  1) Koperniku õpetus mõisteti kiriku poolt hukka 17. saj alul tervelt kaks korda.

  2) Galileo Galileid ähvardas surm tuleriidal, ta pääses koduarestiga, sest loobus avalikult oma õpetusest. Mõned aastad hiljem ta suri.

  3) Giordano Bruno põletati tuleriidal. Artiklis väidetakse, et sellel polnud teadusega mingit pistmist ja et Bruno ei olnud teadlane. Küsimus on tegelikult komplitseeritud. Bruno teaduslikest ennustustest paljud hiljem tõestati: et taevatähed on tulekerad nagu meie Päike; et tähtede ümber tiirlevad samuti planeedid. Tema ennustus, et kaugete tähtede ümber tiirlevatel planeetidel on samuti elu ja koguni mõistusega tsivilisatsioonid, on veel lahtine. Seejuures oli Bruno ketserlus selle viimase väitega otseselt seotud – nimelt leidis ta, et Maa elanikud pole Jumala jaoks mingi väljavalitud rahvas.

  4) Descartes ei julgenud inkvisitsiooni tõttu oma teadustöid avaldada, ta põgenes inkvisitsiooni eest Prantsusmaalt liberaalsemasse Hollandisse.

  5) Artiklis väidetakse, et Euroopa teaduse rajasid kristlased. Kepleri puhul on kindlalt teada, et salaja oli ta pütagoorlane – pütagoorlased uskusid, et Päikesesüsteemi valitsevad lihtsad matemaatilised seaduspärasused.

  6) Artiklis ignoreeritakse uusaegsete teadlaste hirmu kiriku kättemaksu ees ja nende sundust lavastada oma teooriad kui jumalaõpetusest lähtuvad.

  Artiklis ei leidnud ma kommentaariumit.

  Samuti on kogemused õpetanud, et Objektiiv ei vasta ekirjadele, nad isegi ei teata kirja kättesaamisest.

Submit a comment

Massive Presence Website