TAHTMINE ja SAAMINE

In NIHILIST LABS

TAHTMINE JA SAAMINE

ESIMEST TÜÜPI VIGA

Sa ei saa seda, mida sa tahtsid.

TEIST TÜÜPI VIGA

Sa saad seda, mida sa ei tahtnud.

DEONTOLOOGILINE VIGA

Sa tahad seda, mida on võimatu saada.

Selle vea eest hoiatasid juba antiikaja stoikud.

Probleemiks on teada, mis on võimatu.

Oma tõetera oli ka Kristusel, kes õpetas, et kui sa usud, siis võid liigutada mägesid.

Oma tõetera on ka mänguteoorial.
Kui piisavalt paljud tahaksid, siis oleks võimatu võimalik.

SKISOFREENIKU AFORISM

“Ma tahtsin kõike mida ma sain,”

ütles ta.

Hiljem poos ta ennast ülesse.

ÜHISKONDLIK VIGA

Kõikidel kultuuridel ja sotsiaalsetel süsteemidel on üks ühine viga.

Nad sugereerivad, lausa sunnivad inimest soovima asju, mida soovitakse ainult selles ühiskonnas, mis aga on just selles ühiskonnas endas enamusele võimatud.

Ühiskond meelitab sind tahtma asju, mida ta ei võimalda sul saavutada.

Seeläbi tunnevad kõik endid saamatuina ja süüdlastena.
Lisaks kollektiivsele sado-masohhismile võimaldab see alamate kergemat juhtimist ja valitsemist.

Võrdle teadusfilosoof Thomas Kuhni käsitlusega paradigmadest:

Paradigma formuleerib ülesande, mis on mõtestatud ülesanne ainult selles paradigmas endas. Paradigma annab lubaduse, et see ülesanne on lahendatav. Ent tekivad anomaaliad – just see paradigma ise on liiga piiratud, et enda ülesannet lahendada.

Teaduses sünnivad anomaaliatest kriisid.

Ühiskond oma sugereeritud individuaalsete eesmärkide ja nende lahendamatusega on aga anomaaliatele rajatud.

VÄÄRTUSVIGA

Sa tahad asju, mida sa ei tahaks tahta.

“Hapud viinamarjad,”

öeldakse.

Aga tihti on vastupidi: ainult vähesed saavad aru, et need viinamarjad on hapud.

Sageli saavad ainult need, kes viinamarjadeni küündisid, sellest aru, et need viinamarjad ei väärinud turnimist.

Ülejäänud, kes viinamarjadeni ei ulatunud, ei usu seda ja arvavad, et see on poos ja ülbus.

On tahtmine su riigipiir.
Ja saamine su silmapiir.

Jüri Eintalu

2016.12.28

Submit a comment

Massive Presence Website