Süstlavahetus vol 3 – sõda jätkub Sitsis? / Пункт обмена шприцев 3: Сражение продолжилось на ул. Ситси

In NIHILIST LABS

Allpool ka vene keeles / Статья на русском языке ниже

Viimastel nädalatel hakkasid levima kuuldused, et Tervise Arengu Instituut ehk TAI plaanib uue süstlavahetuspunkti avada aadressil Sitsi 28.

Instituut on kohalike järelpärimistele vastanud, et Sitsi 28 on üks võimalikest asukohtadest, kuid lepinguid ei ole sõlmitud, enne kohtutakse kohaliku kogukonnaga. 

Põhja-Tallinna linnaosa on omalt poolt teavitanud Tervise Arengu Instituuti, et ei toeta Sitsi 28 aadressi, sest tegemist on taas suure elumaja esimese korrusega, kus paratamatult korduvad samad probleemid, mis olid Erika tn süstlavahetuspunkti ümber. Tervise Arengu Instituudil ei ole kohustust linnaosa seisukohaga arvestada.

Neljapäeval 30. märtsil kell 17 toimub Karjamaa põhikoolis (Karjamaa 1) linna positiivse programmi ideekorje raames kohtumine Sitsi asumi elanikega. Paljud elanikud kavatsevad sellest osa võtta, et avaldada oma vastuseisu Sitsi 28 aadressil süstlavahetusteenuse osutamisele. 

Linnaosa kutsus kohtumisele ka Tervise Arengu Instituudi esindajaid, kuid TAI teatas, et korraldavad elanikega kohtumise ise ja eraldi. Hetkel ei ole veel teada, millal see täpselt toimub ja kus. Mina palusin Tervise Arengu Instituudil kohalikule kogukonnale anda ühemõttelist infot võimalikult kiiresti. 

Lühike kokkuvõte süstlavahetuspunkti loost senimaani. 

Möödunud aasta kevadel pidi süstlavahetus Erika tn tegevuse lõpetama ümberkaudsete majade elanike aastaid kestnud vastuseisu tõttu. Asukoht oli ebaõnnestunud. Punkt asus suurte elumajade vahelises sisehoovis, kuhu kogunesid narkomaanid ja rikkusid seal avalikku korda.

Suvel pakkus linnaosa süstlavahetusteenuse osutamiseks sellega tegelevale MTÜ-le ning seda teenust rahastavale Tervise Arengu Instituudile välja uued ruumid Paldiski mnt 36a. 

Ümberkaudsed elanikud kogusid selle vastu üle 1000 allkirja ja naabrid andsid sellekohase linnavalitsuse otsuse kohtusse, kuid ei saanud seal õigust. Kohus ei näinud süstlavahetuspunkti tegevuses ohtu ümberkaudsetele elanikele ja leidis, et avalik huvi kaalub antud juhul erahuvi üles. 

Kuni kohtus vaieldi, seni vahetati süstlaid Põhja-Tallinna valitsuses. 

Sügisel valmis Tervise Arengu Instituudi uuring, mille kohaselt oleks Tallinnas vaja avada üle 10 punkti pea kõigis linnaosades – Lasnamäel näiteks kaks. Selle uuringu järgi ei ole Paldiski mnt 36a süstlavahetusteenuse jaoks kõige mõistlikum piirkond ning Tervise Arengu Instituut keeldus teenust sel aadressil rahastamast. 

Linnaosa valitsus oli selle otsuse vastu, sest selle tulemusel jäi linnaosa üldse ilma statsionaarse süstlavahetuspunktita. 

Talvel kolis Paldiski mnt 36 majja seni Erika tänaval tegutsenud metadooniravi ja nõustamisteenused, kes on oma uute ruumidega väga rahul ning kohalikelt ei ole senimaani mingeid kaebusi laekunud. 

Hetkeseisuga mingeid kaugeleulatuvaid plaane eelmainitud uuringu tulemuste ellu rakendamiseks ning üle-linnalse süstlavahetuspunktide võrgustiku välja arendamiseks ja rahastamiseks ei ole teada. Võimalik, et need on olemas. Minu teada tegutseb üks süstlavahetuspunkt kesklinnas, pluss tehakse välitööd. 
 

Пункт обмена шприцев 3: Сражение продолжилось на ул. Ситси

Пару недель назад стали распостраняться слухи, что Институт развития здоровья планирует открыть новый пункт обмена шприцев по адресу ул. Ситси, 28. 

Институт сообщил в ответ на запросы обеспокоенных местных жителей, что Ситси, 28 – всего лишь одно из возможных мест для обменного пункта, добавив при этом, что договор не будет заключен до тех пор, пока не состоится встреча с местной общиной. 

Районная управа Пыхья-Таллинна проинформировала Институт развития здоровья о том, что дом по адресу ул. Ситси, 28 не является, по ее оценке, подходящим местом для пункта, так как речь идет о первом этаже многоквартирного дома, где могут повториться те же проблемы, которые существовали, когда пункт находился на ул. Эрика. Институт развития здоровья не обязан считаться с мнением районной управы.

В четверг, 30 марта в 17.00 в Основной школе Карьямаа (ул. Карьямаа, 1) в рамках «Таллиннской позитивной программы» состоится встреча с жителями окрестностей ул. Ситси. Как стало известно, многие местные жители собираются прийти на эту встречу, чтобы выразить свой протест против плана открытия пункта обмена шприцев по адресу ул. Ситси, 28.
 
Управа Пыхья-Таллинна пригласила на встречу также представителей Института развития здоровья, однако те сообщили, что планируют позже провести отдельную встречу с местным населением по этому вопросу. В данный момент неизвестно, где и когда она состоится. Я обратился к Институту развития здоровья с просьбой как можно скорее дать на вопросы местных жителей прямые и недвусмысленные ответы. 

Краткое содержание предыдущих серий: 

Весной прошлого года пункт обмена шприцев на ул. Эрика был закрыт по причине многолетних жалоб жителей близлежащих домов. Место было явно неподходящим для подобного учреждения. Пункт находился во дворе жилых многоквартирных домов, в котором стали собираться наркозависимые, нередко нарушая покой мирных жителей.
 
Летом районная управа предложила занимающемуся обменом шприцев НКО и финансирующему эту деятельность Институту развития здоровья разместить пункт обмена шприцев в принадлежащих городу помещениях по адресу Палдиское шоссе, 36а. 

Жители окрестных улиц собрали более 1000 подписей против открытия пункта в этом месте и подали на районную управу в суд, который, однако, встал на сторону райуправы. Согласно судебному вердикту, открытие пункта обмена в данном месте не представляло бы опасности для жителей соседних домов. К тому же суд счел, что в данном случае общественные интересы перевешивают частные интересы граждан.
 
До тех пор, пока шло судебное разбирательство, шприцы меняли прямо в районной управе. 

Осенью Институт развития здоровья обнародовал исследование, согласно которому в таллинне должно быть более 10 пунктов обмена шприцев, которые следует разместить почти во всех районах города *в Ласнамяэ, например, сразу два). Опираясь на данное исследование, Институт развития здоровья решил, что Палдиское шоссе – неподходящее место для пукта обмена шприцев и отказался финансировать оказание этой услуги по данному адресу.
 
Районная управа выразила свое отрицательное мнение по поводу этого решения, так как в результате Пыхья-Таллинн остался совсем без стационарного пункта обмена шприцев.
 
Зимой в доме по адресу Палдиское шоссе, 36 начало деятельность НКО, занимающееся метадоновой терапией и оказанием консультационной помощи наркоманам. Ранее эти ослуги оказывались на ул. Эрика. До сих пор никаких жалоб от жителей соседних домов не поступало.  

Что касается результатов вышеупомянутого исследования и сделанных из него выводов, то о планах открытия по всему Таллинну сети пунктов обмена шприцев ничего не слышно. Возможно, что он есть, этот план. Но о нем не слышно. Насколько мне известно, один пункт обмена шприцев действует в центре города, кроме того, шприцы меняют на улице «с рук». 

6 Comments

  1. Narkarid ja fentanüüliärikad on selles riigis inimestest kõrgemale tõstetud.

  2. Kui seadus ei tööta,tuleb seda muuta, kui lihtne saab asi veel olla?

  3. Sorry, Raimond, aga mulle tundub alatu häälte püüdmisena Tallinna vastuseis SVP rajamisele. Pakkuge siis võimalusi, mitte kogunege ja koos kohalikega siunake TAId. Ei jätkunud teil mune kaitsta Erikat, nüüd panete näkku Sitsile. Öäk!

  4. Raimond vähemalt Paldiki mnt saagast mingi järelduse on teinud – et hirmutatud väikekodanlaste hääled on tõenäoliselt siiski väärtuslikum kraam kui fentanüülikute ja nende lähedaste… sõda jätkub teises kaevikus ja teiste loosungite all. Muuhulgas kõlbab nüüd juba SVP avamist takistada püüdvat petitsiooni ise TAIsse viia. Ja ainukesed kannatajad on jälle tegelikud abivajajd.

  5. Valimised lähenevad. Praegu pole popp tegeleda narkomaania teemaga. Praegu on vaja näidata, et rahvast hoolitakse…

  6. Raimond! Kirjuta sellest, kuidas sa “tõelise mehena” 7. aprillil Ristiku Põhikoolis oma valijate, kellest suur osa oli lihtsalt täis , eest seisid ja mida tundsid, kui ühele naisterahvale lihtsalt pang sitta kaela valati. Mitu valijat võitsid?

Submit a comment

Massive Presence Website