Seksi “white powder” päästja Ojuland ja uus valge reaalsus. Postscriptum.

In STREETNIHILISM

Minu sõbralist näoraamatus on nüüd ca 90% ulatuses ülevärvitud 6-värvilise vikerkaarega. Need on need samad inimesed, kes on selle poolt, et võtta väikesele, mugavale, soojale kalevilindamaale vastu pagulasi. Eemalt vaadates näeb see publik välja nagu hipsterlik, mõttevaba  moemass.

Aga see ei ole nii. Kuigi see publik näeb välja iseenesest kah väga vähest refleksioonivõimet omavat, on neile omane intuitiivne terviklik maailmataju.

Millest on siin juttu? Eelmises paskvillis rääkisin ma sellest, et kuldse heaoluühiskonna miljard inimest on määratud kõdunema ja kultuursotsiaalselt väljasurema. Ja et aktiivne neegristamisepoliitika on selle miljardi üheks päästevahendiks. Aga see on puhtalt füüsiline. Bioloogia. Geneetika. Gay-kooslused on osaliselt samuti seesama, kuna kahjustatud geenidega inimkiht ei reprodutseeri enam ennast. Aga see on medali üks külg. Teiseks on ikka väärtuste ja kultuuri säilitamine ja tõlkimine.

Miks on just gay-abielude küsimus on nii tähtis ja märgiline? Sisuliselt, kõik asjad, mis on seotud perekonna staatusega, on osa kultuurist ja tsivilisatsioonist, mida on uue eurotsivilisatsiioni ajal tugevasti defineeritud nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult. Varasemal ajal oli see põhiliselt defineeritud  läbi pärimisprobleemide, kellele läheb maatüki omandiõigus, uuemate ajastute puhul on need pigem riikluse probleemid. Need probleemid jagunesid viimase 200 aasta jooksul tinglikult kahte leeri: imperialistlik, kus oli vaja nii töölisi kui ka sõdureid, ja teiseks, sotsialistlik, kus demograafiline seisund pidi heaoluga seotud  toetuste jaoks kujutama endast normaalset püramiidi. Nii et lõppude lõpuks kujunes sellest väga tugev ja tihti nähtamatute ja teadvustamata perede toetamise mugavussüsteem, mis oli sisuliselt suunatud demograafilise tasakaalu optimaalsele stimuleerimisele.

Kokkuvõttes. Need neetud lesbid ja peded tahavad endale rohkesti neid sotsiaalsoodustusi, mis on sisuliselt suunatud sigimise toetuseks. Aga? Jah, aga… Pea meeles, et need murjamitulnukad ikka sigivad. Aga selle new-age kultuuri raames on pede-paaridel tavaks ka lapsi adopteerida. Nii, et tulemus kipub olema täitsa tervislik. Heade geenidega lapsed, kes on omistanud täielikult postmodernsed eurokultuuri väärtused, läbi gay-kasuvanemate pere. Kasulik.

Väike prognoos. Selleks, et see optimistlik skeem täiesti töötaks, on vaja veel natuke üldist seadusandluse muutmist. Lastekaitseseadus. Kultuurilt ja elukommetelt väärikate paaride jaoks peaks tekkima mingi kindel laste adopteerimisallikas. If You Have Said B, You Must Also Say C.

Valge rass ei jää võib-olla puhtfüüsiliselt päris valgeks, aga, oodates seda loogilist C-sammu, jääb ta äkki selleks vähemalt kultuuriliselt? Nii, et kui see noorem moodsam ХУИ-põlvkond toetab eklektiliselt ja vastuoluliselt nii murjanite tulekut, kui ka pride-paraade, siis äkki on ka temal õigus?

8 Comments

  1. Mis ajast homoseksuaalne=viljatu? Minu tutvusringkonnas on lastega samasooliseid peresid kaugelt rohkem kui lastetuid… Ja loomulikult kõigil ikka bioloogilised lapsed. Aga me juba kõik vanad kah, lausa kolme-neljakümnendates.

  2. Liis, artikkel on pigem provokatsioon, aga siin on pigem see iva, et homoseksuaalsusel on rohkem valikuvabadusi. Kas suruda peale oma geene, või panustada oma hoolivusst mujale

  3. ma arvan see hetke üliaktiivne homotemaatika on pigem mingite muude küsimuste, probleemide varjamiseks-tähelepanuhajutuseks vajalik.

  4. miks neid homo ja pagulasteemasi omavahel seotakse ? kaks täiesti erinevat asja.

      • kust otsast ta sama on ? ei tunne end kuidagi ohustatuna pedede poolt, mu poolest abiellugu kas või oma koeraga kui õnnelikuks teeb. sama ei saa öelda paraku moslemite kohta, kes päriselt, kui mitte sihilikult, külvavadki hirmu. väga erinev konstruktsioon.

  5. Darwinistlike argumentidega on see häda, et need alla 1000 põlvkonnavahetuse ei päde kohe teps. Ja see on kirjaliku mälu mõõtkavas üritus.

Submit a comment

Massive Presence Website