Samosti idealiseeritud Edasi

In SNAP

ERR-i veebiuudiste peatoimetaja Anvar Samost heroniseeris Vikerraadio eetris Nõukogude Liidu propagandat.

„Alati on leidunud Nõukogude Liiduga vähe kokku puutunud lääne vasakpoolse intelligentsi seas inimesi, kes vahetu kogemuse puudumisest tulenevalt – või ka selle kiuste – nägid Nõukogude Liitu idealiseeritud vormis,“

kirjutas praegune ERR-i veebiuudiste peatoimetaja ja vahepealne peaaegu IRL-i europarlamentlane Anvar Samost, aastal 2007 Eesti Päevalehe veergudel.

Enne ambitsioone Euroopa Parlamendi tasemel sidrunite ja apelsinidega žongleerida, täitis ta Postimehe peatoimetaja kohta. Postimehesse sattus Anvar Samost totalitarismi eesmärke täitnud endise Edasi peatoimetaja ja Postimehe juhi Kadastiku, teise nimega Jaak Kalju, kutsel, kes totalitaristlikku võõrvõimu truud sülekoeralikku teenimist ei pidanud häbiväärseks isegi oma luigelaulus „Nüüd ma siis kirjutan“.

Samost kui endine Postimehe peatoimetaja oli kutsutud Vikerraadio „Reporteritundi“, mis pühendas saatetunnikese Postimehe 160 aasta täitumisele. Kuid kes oleks võinud arvata, et varem end isamaaliselt määratlenud ajakirjanik, Eesti Rahvusringhäälingu kõrge teenistuja asub Postimehe 160. sünnipäeva saates isiklikultki Nõukogude Liidu propagandat idealiseerima?

„Kui püüda välja tuua pikema vaatega Postimehe peale, kas on mingi nähtus, mingi põhimõte, mis on lugeja huvi alati köitnud Postimehe vastu, et lugeja ei ole Postimehest, vahepealse nimega Edasist, lahti lasknud?“ küsis „Reporteritunni“ saatejuht Kaja Kärner Anvar Samostilt.

„See sama Edasi mängu toomine ongi väga oluline, see on üks selline nähtus, mis kestis ka nõukogude okupatsiooni ajal, mis oli just Postimehe vaimule ja institutsioonile väga omane,“ avaldas Samost arvamust. Lisaks leidis Samost, et Postimehe kui rahvusliku institutsiooni põhifunktsioon on alati olnud olla arvamusplatsiks või foorumiks, erinevate arvamuste kokkusaamise kohaks, sealhulgas ka läbi kogu nõukogude aja. Endine Postimehe peatoimetaja, praegune ERR-i veebiuudiste peatoimetaja Anvar Samost sõnas, et 80ndate aastatel tegutsenud Edasi ja taasiseseisvumise järgne Postimees on kandnud ühiskonnas täpselt sama rolli.  Samuti ei saa Samosti arvamusel Postimees kellelegi otseselt kuuluda, Postimees on rahvusringhäälingu veebiuudiste peatoimetaja sõnul rahva ühisomand.

Mis oli Postimehe vaimul ja institutsioonil pistmist Edasiga? Okupatsioonivõimu ülistanud ja selle tööriistaks olnud väljaannet, kus kotiti veel 80ndate lõpuski, sügava rahvusliku ärkamise vaimu aal` Mart Kadastiku poolt taasiseseisvust nõudnud, diktatuuri alt vabaneda tahtnud „natsionaliste“ – Lagle Parekit, Enn Tartot ja teisi nende võitluskaaslasi. Neid samu nõukogude süsteemi vastu võidelnud ja ka vangis istunud dissidente, keda ka varem oli Kadastik leheveergudel valenime kandes häbistanud ja nimetanud Eesti asja ajamise eest Nõukogude Liidule ohtlikuks elemendiks.

Nüüd aga räägib Eesti Rahvusringhäälingu veebiuudiste peatoimetaja, et Edasi oli koht arvamuste paljususe plats. Kas on Anvar Samost ise asunud idealiseerima Nõukogude Liitu ja selle propagandaorganisatsioone? Samuti kirjutas Samost 2007. aastal EPLis:

„Tegeliku olukorra selgitamiseks ei ole idaeurooplastel eriti muud võimalust, kui igal tasandil, alates rahvadiplomaatiast ja lõpetades riikidevahelise suhtlemisega, selgitada, milline oli nõukogude tegelikkus ja kommunistlik süsteem.“

Tuleb loota, et Samost, Aasta Liberaal 2011, pole ise selgitanud nõukogude tegelikkust ja kommunistliku süsteemi olemust läbi omaenese idealiseeritud arvamuspaljususega hiilgava Edasi läbi.

Kas Eesti ametlikku ajalookäsitlust eirav ja Enn Tartot, Lagle Parekit jt. Eesti vabaduse eest võidelnute kannatustele sülitav ning Nõukogude Liidu propagandat heroniseeriv isik sobib ERR-i veebitoimetuse juhiks? Tuleks mõelda. Vähemalt vabandada.

Submit a comment

Massive Presence Website