Pöördumine majanduskomisjoni poole seoses kanepituru reguleerimisega

In NIHILIST LABS

Lugupeetud majanduskomisjoni liikmed.
Lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees.
Lugupeetud õiguskomisjoni esimees.

Minu rahvaalgatus “Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” kogus 1168 allkirja ning suunati Riigikogu juhatuse poolt sotsiaalkomisjonile menetlemiseks. Algatus sisaldab endas ettepanekuid kannabinoidmeditsiini parema kättesaadavuse tagamiseks Eestis, kannabinoidravimite väljatöötamise ja tootmise reguleerimiseks ning samuti kanepi rekreatiivturu reguleerimiseks.

Algatuse tekstiga saab tutvuda siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/059ea23f-cef3-4ab5-a138-adfe915328ee/vote

Esimesel istungil sotsiaalkomisjonis otsustasime, et sotsiaalkomisjon jääb arutama kõiki kannabinoidmeditsiiniga seotud küsimusi, kuid kanepi rekreatiivturu reguleerimise ettepanekute arutamiseks otsime selleks sobivama komisjoni.

Erinevatel kõrgelennulistel põhjustel proovisime kõigepealt rekreatiivturu reguleerimise teemat saada põhiseaduskomisjoni päevakorda, kuid komisjon otsustas, et teema on väljaspool nende pädevust.

Seejärel, olles konsulteerinud sotsiaalkomisjoni esimehega, esitasin taotluse nende ettepanekute arutamiseks õiguskomisjonile. Õiguskomisjoni esimees teavitas mind mõni päev tagasi Facebooki vahendusel, et õiguskomisjon otsustas üksmeelselt minu ettepanekuid mitte arutada, kuna nende hinnangul on nad sama teemat juba aasta varem käsitlenud, viidates Kaur Kenderi petitsioonile “Laske elada!”, mis sisaldas samuti ettepanekuid kanepi rekreatiivturu reguleerimiseks ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 152/14 lõikele 1 punktile 1, mis võimaldab komisjonil keelduda rahvaalgatuse arutamisest juhul kui see on “sisult kokkulangev” viimase kahe aasta jooksul arutatud pöördumisega.

Kuna ma sellise tõlgendusega ei nõustunud, esitasin kaebuse otsuse osas õiguskantslerile: http://nihilist.fm/oiguskantslerile-kanepist-ja-riigikogust/

Samas õiguskantsler saab minu arusaamise järgi antud küsimuses vaid seisukoha võtta ning komisjon on oma otsustes suveräänne. Kui nad ei taha mind ära kuulata, siis neid ei saa sundida seda tegema.

Sestap oleme olukorras, kus minu rahvaalgatuses sisalduvad ettepanekud kanepi rekreatiivturu reguleerimiseks on Riigikogu komisjonide vahel “ripakil” ning mul on sisuliselt enne sotsiaalkomisjoni uut korralist istungit kaks valikut: kas taotleda ettepanekute menetlemist mõnes teises komisjonis või leppida õiguskomisjoni otsusega ettepanekuid mitte menetleda.

Viimase lootusena pöördun siinkohal majanduskomisjoni liikmete poole.

Soovin tulla teie juurde, majanduskomisjoni, esitlema oma rahvaalgatuses sisalduvaid ettepanekuid kanepi rekreatiivturu reguleerimiseks. Kuulake ära mu argumendid, arutlege koos minuga ja siis hääletage.

Ma teen teile sel istungil kaks konkreetset ettepanekut, mille osas palun teie otsust:

  1. Kas komisjon peaks tellima avaliku arvamuse uuringu mõõtmaks Eesti rahva toetust esitatud regulatsioonikavale?
  2. Kas algatada esitatud regulatsioonikava alusel eelnõu koostamine?

 

Mõlemad ettepanekud jäävad nende võimaluste raamesse, mis seadus on andnud komisjonidele sääraste kollektiivsete pöördumiste menetlemiseks.

Juhul kui otsustate mõlemad ettepanekud maha hääletada, on minu petitsiooni selle osa menetlemine lõpuni jõudnud ning jätkuvad vaid sotsiaalkomisjoni istungid kannabinoidmeditsiini teemal, juhul kui sotsiaalkomisjon edasisi istungeid vajalikuks peab.

Head majanduskomisjoni liikmed – kas te olete nõus mind ära kuulama ja nende kahe ettepaneku osas seisukohta võtma? Veedame ühe mõnusa pärastlõuna koos kinnisel istungil sõbralikult kanepi ja demokraatia üle arutledes.

Kui teid huvitab, miks ma kõige sellega üldse tegelema hakkasin, siis kirjutasin sellest mõni aeg tagasi: http://nihilist.fm/enne-sotsiaalkomisjoni-otsust/

Lugupidamisega,
Elver Loho

Hea lugeja! Kui arvad, et majanduskomisjon võiks minu ettepanekud ära kuulata, siis kirjuta neile: deniss.borodits@riigikogu.ee, toomas.kivimagi@riigikogu.ee, jaanus.marrandi@riigikogu.ee, raivo.poldaru@riigikogu.ee, mart.sults@riigikogu.ee, siim.kiisler@riigikogu.ee, aivar.kokk@riigikogu.ee, kristen.michal@riigikogu.ee, erki.savisaar@riigikogu.ee

Submit a comment

Massive Presence Website