MTÜ Ravikanep tänab lahkeid annetajaid

In NIHILIST LABS

Foto allikas: radicalruss.com

Käesolevaga kuulutab mittetulundusühing Ravikanep kanepiteemalise meelsusuuringu rahastamiseks korraldatud korjanduse lõppenuks. Turu-uuringute ettevõte TNS Emor on teie annetatud veidi vähem kui 2000 euro eest läbi viinud põhjaliku läbilõikelise rahvaküsitluse, mille tulemusi esitleme 2015. aasta jaanuaris.

Avaldame südamlikku tänu kõigile, kes uuringut annetustega toetasid, selle kohta teavet jagasid, korjandusega seotud artikleid lugesid ja levitasid või muul moel uimastireformi vajalikkust Eesti üldsusele teadvustada aitasid.

Eraldi soovime esile tõsta Kaur Kenderi panust, kes pakkus küsitluse toetamiseks välja võimaluse uimastipoliitika-teemalise artiklisarja (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) avaldamiseks veebi-kultuuriajakirjas Nihilist.fm ja rahastas heldelt korjandust.

Temaatilise pressikonverentsi täpse toimumisaja ja teated järgmiste sammude kohta avaldame MTÜ Ravikanep veebilehel ja veebiajakirjas Nihilist.fm.

Lugupidamisega,

 

Mart Kalvet,

MTÜ Ravikanep juhatuse liige

2 Comments

 1. Mõte hea ja tegevus vajalik, aga sellise küsitluse tulemuste usaldusväärsus kohalikus keskkonnas tekitab kõhklusi.
  Heliseb telefon, lepingulise numbriga kaart sees, ja kostab hääl, ‘Tere, mina helistan teile Emorist, kas te kanepit suitsetate/popsu teete/manti kimute?’
  ‘Me koostame nimekirja inimestest kelle liikumisi ja suhtlemisi jälgida, või keda lihtsalt suvalisel hetkel maha joosta kui kuuplaan vajab täitmist või keegi avalikult tõrvaga ülevalamist’
  Vastus on ilmselt midagi laadset ‘Eeee, vale number..’

  Küsimuste sõnastus ja esitamisviis kah muidugi väga olulised, et neist ka midagi järeldada saaks, aga põhiprobleem ikkagi see et vastused on kindlalt ühelepoole kaldu, ja seda ei saa mingi sisetundelise koefitsendiga korrigeerida.
  Lisaks veel küsitlevate hulk ja nende jagunemine erinevate tunnuste alusel, eeldaks et on vaja väga suures hulgas, nii 50k inimest vms, et juhuslik valim oleks ka piisava kattega.

  Ei oska küll pakkuda ka mingit väga palju paremat meetodit sellise uurimuse jaoks, kui siis lihtsalt veebileht, kus inimesed vast julgeksid olla ausamad, tundes ennast natuke anonüümsemalt. Samas küll jah et sellist lehte külastaks pigem jällegi teiselepoole kaldu inimesed kes tunnevad vajadust panustada üritusse.
  Imaginaarne tädi Maali maalt kes tarbib ainult eetrit ja arstikäest saadavaid opiaate ei satuks sellisele lehele ilmselt mitte kunagi.

  Aga ikkagi, edu jms, ja jään tulemuste avaldamist ootama.

Submit a comment

Massive Presence Website