Mina olen inimene

In NIHILIST LABS

Paroles, paroles, paroles… (Sõnad, sõnad, sõnad…)

Eesti ametlikud isikud ja teised kehtiva režiimi kollaboratsionistid jätkavad seismast rahvusliku upsakuse kaitsel. Eestil kui riigil „pole vedanud“ mõnes mõttes ajalooga. Eesti riiklus ei ole sajanditki pikk. Meie riik on suhteliselt noor, kuid selle asemel, et püüda üle võtta ajaloost kõike head, üritavad poliitikud kaubelda riigi „ebaõnnestunud“ minevikuga. Praegu müüb see „ebaõnn“ küllaltki edukalt ning kauplemine jätkub tänase päevani.

Jälgides Eestit, mul sugeneb vahete-vahel mõte, et riiklus peab läbima niinimetatud „mõistusega inimeste“ juures teatud etappe. See tähendab, et 20-dal või 21-l sajandil tekkinud riik peab „tagasi pöörduma“ mingisse kaugesse metsikusse orjandusse ning alles pärast seda „saama küpseks“, võttes aegamööda üle ühiselu parimaid vorme, milliseid inimkond on saavutanud mõningates maailma paikades. See väide puudutab eelkõige ühiskondlikku korraldust, kuna kõrvaltvaadates loovad iPhone mobiiltelefonidega varustatud, „Toyotaga“ ringisõitvad ning ID-kaartide abil dokumente allkirjastavad inimesed arenenud ühiskonna illusiooni.

Kaitseliidu avalike suhete osakonna spetsialist Urmas Reitelmann võrdles pagulasi augusti lõpus „tavalise inimrämsuga, keda tuleb tõrjuda kõikide vahenditega“ ning märkis, et Eestis parasiteerub „300 000 tibla“. Mul assotseerub Eesti kontekstis „parasiteerimine“ pigem nendega, kes on edukam konkurssides mitmesugustele riiklikele ametikohtadele tänu ühest rahvusest inimeste etniliselt motiveerimitud eelistamisele, aga ka nendega, kes lubavad endale mitte märgata suurt osa elanikkonnast, kes jäeti ilma kodakondsusest ning seepärast ei oma õigust valida Riigikogu. Seepärast võiks XVIII sajandil tekkinud loosug „Pole makse ilma esinduseta“ saada heaks deviisiks meie 300-le tuhandele, võttes muidugi arvesse XXI sajandi koos tema tehniliste võimalustega. Muidu on „parasiitidega“ kuidagi imelik. – Reitelmann keerab kõik pahupidi.

Imelik ja pahupidi pööratud sõnakasutus ei ole omane mitte üksnes Reitelmannile. Nii alustas Evgen Tsõbulenko oma artikli eneseõigustamisega: “Pratiliselt igaüks, kes on vastu täiendava hulga põgenike vastuvõtule, saab külge fašisti, šovinisti või rassisti sildi. Tegu on küünilise ja julma mõistete segiajamisega. Need inimesed, kes on vastu, ei ole inimeste vastu, vaid neile ei ole vastuvõetavad põhimõtteliselt võõrad maailmavaatelised mudelid”.

Minu arvates on XXI sajandi (seal, kus me praegu viibime) fašistid, šovinistid ja rassistid oma enamuses sunnitud rääkima, et nad võitlevad „võõra maailmavaate“ vastu. Tegu on paremäärmuslike erakondade tüüpilise retoorikaga, kes väidavad, et nad ei võitle inimeste vastu, vaid „tunnevad muret“ maailmavaate üle. Need erakondade liikmed, kes aga rikuvad tänapäeva fašitide, šovinistide ja rassistide „häid käitumisreegleid“ pannakse Lääne-Euroopas kiiresti paika.

Meil aga areneb „hoolitsevate“ ja „kultuursete“ fašistide, šovinistide ning rassistide keel. Õiguskantser Ülle Madise tundis augusti lõpul „muret“ Eesti vene koolide käekäigu üle ning teatas, et „kõik lapsed saavad koolist sellise stardipositsiooni, et nendest kõigist võiks saada iseenda parim versioon“. Ü. Madise arvates on eesti koolides lastega kõik korras, vene lastest võiks aga saada iseenda parem versioon. Miks „ombudsman“ Madise unustab fakti, et selles samas Saksamaal on sorbidel oma koolid, oma koolid on Soomes nii rootsi rahvusvähemustel ja saamidel?..

Reitelmanni „nurjumine“, nagu ka Jürgen Ligi möödunudaastane „nurjumine“ leidis aset Facebookis, kus inimesed hakkavad arvatavasti tundma suuremat „turvalisust“ ning lõpetavad enda kontrollimise, demonstreerides enda tõelist olemust. Tsõbulenko, kes arutab meedias väljaastumistest „mitte inimeste vastu“, peab blogi nimetuse all  „Eesti bandeeralase märkmed“… Ülle Madise ja muud ametlikud ning poolmetlikud isikud hakkavad rääkima meedias mingis erilises keeles, kus sõnadel „inimesed“, „inimene“, „rahvas“ on muu tähendus, kui seda oleks võinud oodata XXI sajandil, võttes arvesse inimeste ühiselu korralduse parimad kogemused.

Ajaloolane Yuval Noah Harari näitas oma raamatus, mida võiks tõlkida kui „Homo Sapiensi lühiajalugu“ Ameerika Ühendriikide Põhiseaduse näite varal, kuidas üks osa ühiskonnaliikmetest ei ole pikka aega inimesed, kuigi kõrvalt vaadates tundub, et ühiskonnaga on kõik korras. 17.septembril 1787.a. vastu võetud Ameerika Ühendriikide Põhiseaduse preambul kõlab järgmiselt: „Meie, Ameerika Ühendriikide rahvas, määrame ja kehtestame selle põhiseaduse Ameerika Ühendriikide jaoks, et luua täiuslikum liit, saavutada õiglus, tagada rahu meie riigis, kanda hoolt ühise kaitse eest, edendada üldist heaolu ning kindlustada vabaduse õnnistus meile ja meie järeltulijatele“.

Meeldiv on lugeda ridu vabadusest, üldisest heaolust, rahust jne. Kuid praktikas, vaatamata avaldamise ajale (1787 aasta), ei olnud osa rahvast pikka aega inimesed. Alles 100 aasta pärast, XIX sajandi lõpul võeti vastu USA Põhiseaduse 15-s parandus, milles mainiti rassi ning nahavärvi. Veel umbes sama palju aega kulus segregatsiooni süsteemi lammutamisele, kusjuures üheks loosungiks USA mustanahaliste elanike plakatitel läinud sajandi keskel sai: “I AM A MAN” (Ma olen inimene). Allakriipsutatud inglise “AM plakatil võib tõlkida kui rõhuasetust sõnal “olen” – ma OLEN inimene. Ma olen inimene, mitte aga see, kelleks te üritate mind teha. See tähendab vaatamata kõigile ilusatele sõnadele, mis said kirja veel 1787.aastal, inimesed pidid veel XX sajandil tuletama otsesõnu meelde, kes nad on.

Haridus- ja Teadusministrit Jürgen Ligi segavad Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse sätted, mis lubavad koolide hoolekogudel valida õppkeelt. Seda seadusesätet kasutavad uusimal ajal Eesti vene koolid. Kui Ligile anda vägi ja võim, siis Ligi võib-olla asub EV Põhiseaduse 37-da paragrahvi kallale, kus on kirjas, et õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus. Kujutame minutiks ette, et Eesti annab maailmale eeskuju põhiseaduse ümberkirjutamisega, et avalikult kinnitada osale oma elanikkonnast mitteinimeste staatus.

Kuid siiski on XXI sajandil raske mitte näida fašisti, šovinisti või rassistina, vaatamata isegi rafineeritud silmakirjalikkusele.


Toeta võitlust

Submit a comment

Massive Presence Website