Meie valik pagulaste suhtes

In SNAP

Olen 21-aastane Ida-Virumaalt pärit noormees. Isa poolt soomlane, ema poolt eestlane. Olen kasvanud üles linnas, kus 16,1% elanikkonnast on eestlased. Olen saanud peksa sellepärast, et räägin eesti keelt ning pean end eestlaseks. Mu sõbrad on saanud peksa sellepärast, et on eestlased. Olen näinud, kuidas Eesti lippe tiritakse majade seinalt maha, kuidas eestlaste autosi ähvardatakse põlema panna, kuna nende salongis on Eesti lipud. Mulle on otse öeldud, et Eesti saab kunagi taas Venemaa osaks, ning et see praegune iseseisvus on vaid ajutine.

Kas ma vihkan sellepärast venelasi? Ei. Mul on lapsepõlvest saati olnud puhast vene päritolu sõpru, sõpru kelle üks vanematest on venelane ning üks eestlane. Mul on olnud vene rahvusest tüdruk. Mul puudub igasugune viha, kui selline venelaste vastu. Miks? Kuna ma olen piisavalt tark, et mitte vihata tervet rahvust üksikindiviidide tegude tõttu. Ma ei vihka isegi neid venelasi, kes kõiki neid eelnimetatuid tegusi on korda saatnud. Ma saan aru, et pidev propaganda surve, halb majanduslik olukord ning kodune kasvatus mõjutab lapse väärtushinnanguid ning tema maailmavaadet, seda sama maailma vaadet mis saadab teda ka tema täiskasvanu ikka. Võiks arvata, et ma pooldan seetõttu pagulaste sissevõtmist Eesti poolt.

Ei, ma ei poolda seda. Ma olen sellele täielikult vastu. Miks? Esiteks peaksin ära mainima meie majanduslikud probleemid. Statistikaameti andmetel elas 2013. aastal suhtelises vaesuses 22,1% Eesti elanikkonnast ehk 288 600 inimest ja absoluutses vaesuses 8% elanikkonnast ehk 104 700 inimest. 30% elanikkonnast elab vaesuses. Ma ei usu, et need numbrid viimase kahe aasta jooksul tunduvalt muutunud oleks. Peaaegu 30 protsenti Eesti täiskohaga töötavatest inimestest saab tasu alla 500 euro kuus kätte, nad elavad palgavaesuses. Need on inimesed, kes on Eestis terve oma elu elanud ega ole suutnud leida kõrgemini tasustavamat tööd. Nüüd tekib küsimus. Miks keegi arvab, et totaalselt erinevast kultuuri ruumist, range usuga araabia või inglise keelt kõnelevat pagulast on võimalik rakendada Eestis tööjõuna? Eriti veel siis, kui see on läbi kukkunud suurriikides nagu Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ning ka kõigis põhjamaades. Mis on Eesti eelis? See, et meie elankkond koosneb niigi juba umbes 30% sisserännanutest, meie ateismile kalduv arusaam religioossetest küsimustest, meie Lääne-Euroopale iseloomulik elukallidus ning Eestile omased madalad palgad? Meie väga raskesti õpitav keel? Mis paneb kellegi arvama, et Eesti suudab pagulased oma ühiskonda integreerida ning meil ei teki samasuguseid probleeme nagu teistel maadel, kes on pagulasi massiliselt sisse võtnud? Me pole isegi venekeelset elanikkonda suutnud Eesti ühiskonda integreerida, kuigi meie kultuuril, rahvustel ning ajalool on nii palju ühist. Kui suur on see võimalus, et meil see Aafrikast pärit pagulastega õnnestub?

Teine veelgi tähtsam aspekt on Eesti rahva ning kultuuri püsimajäämine. Eestis elab alla miljoni eestlase. Meie iive on negatiivne, rahvastik vananeb ning toimub massiline väljaränne. Parandame selle probleemi pagulaste sissevõtmisega? Kuidas aitab võõra rahva ning kultuuri sisse toomine Eestisse säilitada eesti rahvast ning tema kultuuri? See ei aitagi, see otseselt kahjustab seda. Eesti iive tõstmist ning elatustaseme paranemist ei saa ega tohi asendada massilise immigrantide sissevõtmisega, vähemalt mitte siis, kui sinu eesmärgiks on Eesti rahva ning kultuuri püsimajäämise kindlustamine.

Kolmandaks, kes saab kasu, milline probleem laheneb? Kas pagulaste Euroopasse sissevõtmisega väheneb või kasvab nende rändesurve Euroopasse? Kas need konfliktid, mille tõttu nad selle teekonna ette võtavad saavad lahenduse tänu nende Euroopasse lubamisega? Ainus probleem mis hetkelist leevendust, mitte lahendust saab, kui samas tõsiseid probleeme sihtriikidele tekitab on Aafrikast pärit immigrantide surve Lõuna ning Lääne-Euroopale. Kas Eesti ning teised veel Aafrikast pärit massiimmigratsiooni küüsist pääsenud riigid peaksid nüüd panema end samasugusesse olukorda, (tõenäoliselt veel hullemasse olukorda) nagu on immigrantidega kimpus olevad riigid endaga teinud? Mis põhjusel? Kas Eesti rahvas tahab seda, või tahavad seda osad poliitikud, kellel on vaja näidata enda „solidaarsust“ üles Brüsseli suhtes? Laheneb, või vähemalt leeveneb nende pagulaste olukord. Ma saan aru, nende olukord on väga raske, nad on kaotanud kodud,lähedasi, pidanud kannatama sõda, nad ei tea mis neid ees ootab. Ma tunnen neile inimlikult kaasa, ma ei ole rassist ega vihast pulbitsev empaatia võimeta inimene. Samas on mul ka piisavalt ratsionaalset mõtlemist, et aru saada, et Eesti ei oleks mingi erand, ning samasugused sündmused, nagu teistes massiimmigratsiooni riikides on toimunud, hakkavad ka Eestis toimuma. Ka mina tahan ning olen nõus neid aitama, mitte lihtsalt oma rahvale ning riigile kahjulikul moel, mida nende Eestisse sisse võtmine paratamatult on.

Palun mõtle enne kainelt järele, kui oma suhtumise pagulaste sissevõtmise suhtes kujundad. Paljud proovivad rõhuda su empaatiale, kasutada ära sinu kaastunnet oma poliitiliste ning maailmavaateliste eesmärkide läbi surumiseks. Teised kasutavad hirmu, hirmu, et jääme ilma julgeoleku toetuseta teiste EL-maade poolt. See on asjatu hirm, Euroopa Liit ei ole NATO ning pagulaste küsimus ei saa kunagi olema põhjuseks, mis jätaks Eesti ilma sõjalise abita teiste riikide poolt. Võiks öelda, et ka mina kasutan hirmu, või vähemalt tunnen seda ise, vahe on ainult selles, et see on õigustatud. Ma olen näinud, mis on juhtunud Rootsi ning Soomega. Lugenud statistikaid kuritegevuse, sh. vägistamise mitmesajaprotsendilisest kasvust, artikleid kohtus naervatest moslemitest, kelle väitel nad võivadki uskumatuid põlisrahvaid peksta ning tappa, kuna koraan lubab seda. Ära ole sinisilmne ning tee oma otsust immigratsiooni propageerijate väidete ning emotsioonidele rõhumise alusel. Praegune on vaid algus, see ei ole ühekordne paarisaja pagulase sisse võtmine, see on Euroopa Liidu poliitika, mis on kestnud ning jääb edasi kestma kuniks sellele täielikult vastu hakatakse ning sunnitakse lahendusi otsima. Pagulaste ning heaoluimmigrantide massiline sisselaskmine Euroopasse ei ole lahendus, see on probleem. Sul on valida, kas üritad seda probleemi lahendada või toetada selle jätkumist. Ma loodan, et teed Eesti rahva ning Euroopa jaoks õige valiku.

55 Comments

 1. Minu teada pagulane ei tähenda kohe seda, et ta jääbki siia, et see ongi tema uus “kodu”, vaid et pagulased tulevad sõjaolukorraga riikidest siiski ajutiselt ära, kasvõi nt 7 aastaks, aga nende huvi on ikkagi kodumaale naasta, kui olukord vaibub ja elada kohas, mida nad tegelikult kutsuvad koduks, kodumaaks. Muidugi see ei pea nii olema, tullakse ka igaveseks ära, aga tihtipeale on tegemist siiski ajutise varjumisega. Meie poliitikud aga patravad igal pool, et võtame siia, siia nad jäävad jne. Olen nõus mitmete eelkommenteerijatega, kes ütlevad, et nad tulevad siis tegelikult siiski parema elu peale – sest vaadake, mis elu neil seal on! Siin mõned eelkommenteerijad kirjutavad, et “kas sa siis ei taha, et sind võetakse teise riiki pagulaseks, kui Eestis on sõjaolukord ja punane ründab” jne. JAH, tahan muidugi, AGA ilmselgelt mitte keegi ei taha minna Süüriasse või Aafrika riikidesse! Võibolla need eelkommenteerijad siin osad tõesti(nt Joosep) väga hea meelega sellises olukorras jookseks sinna. Aga olgem ausad – vaevalt küll ja Aafrika riigid enamus polegi võimelised pagulastele nii head pagulase elu pakkuma, kui meie siin neile. Kui me vaatame nt Rootsi, Prantsusmaale ja muudesse varem vägevatesse Euroopa riikidesse, siis mida me siin üldse vaidleme? Kes on süüdi selles, et sinna on tekkinud sellised väärarenenud ühiskonnad, kes riigile, kes nad avasüli oma üüratus tolerantsuses ja sallivuses vastu võttis, lihtsalt pähe situvad ja riik ei saa mitte midagi teha! Aeg on seadusi muuta! Aga ka seda nad ei tee… meil pole õrna aimugi, mis inimesed siia tulevad. Mingi kirjelduse saame, aga inimese olemust me ei tea ja tema käitumist uues keskkonnas me ennustada ei oska. ma ei usu nüüd päris seda, et rassiliselt on inimestel kalduvus kuritegelikkusele või muud halvad jooned, aga nende inimeste elu seal riigis on hoopis midagi muud kui siin ja kui nad võtavad kaasa oma usu, kombed ja traditsioonid siia, kus selliseid asju ei eksisteeri ja hakkavad nõudma nende austamist meie poolt, selle asemel, et kohaneda meie kommete ja tõekspidamistega – kui see nii on, siis neil ei ole siia asja. 100% fakt, et me ei saa sealt 1000 professorit, füüsikut, teadlast, arsti vaid enamuses lolli pööblit, keda pole võimalik enam harida, eriti kui nad on enamuses 18-30 a mehed. “KEEGI TEINE” kasutaja räägib minu arust õiget juttu! Kui need 5 punkti oleks neile vastuvõetavad ja nad järgiks neid, siis saaksime ehk isegi hakkama, aga vaadates naaberriikidesse, kus sellised juba kohal on, siis ei maksa olla ülemäära naiivne… ma ei ole rassist, aga oma kodumaad ma armastan ja kui see on olnud valge riik(pigem siis ala) sadu ja sadu aastaid, siis ma ei saa aru, kuidas saavad osad inimesed õigustada seda, et vähem kui 10 aastaga tehakse selle piirkonna normaalseks vaateks tugev mulattide ja mustade kogukond, keda me peaks siis ka eestlasteks millalgi hakkama nimetama… selle poolt ma ei ole ja eriti idiootne on see, kui see sunnitakse peale läbi pagulaste programmide, kvootide! Eestisse võiks tulla ikka inimesed, kes saavd siin ise hakkama ja nad elaks kultuuri sisse, saaks nende järglased tõesti eestlasteks. Aga kui inimene on sunnitud siia tulema(jah, ta peab nõustuma ka, aga olukord on siiski sundolukord), siis kindlasti ei ole tema suhtumine kuidagi võrreldav teise inimese suhtumisega, kes reaalselt tuleb siia, kuna ta ongi ammu tahtnud tulla Eestisse elama ja siia töötama, oma tulevikku siin looma. Nagu siin eelnevalt öeldi ka – eestlased põgenesid enamasti euroopa riikidesse ja Ameerikasse, nö Lääne riikidesse, kus oli elu ja kombed ja ütleks ka nahavärv väga sarnane meie elule ja nad tegid seal tööd, elasid normaalset elu, mitte ei tulnud elama teiste kulul ja eristaatuses. Mida ma kõige rohkem kardan on see meeletu kultuuride ja tõeskpidamiste erinevus, mis pagulaste ja eestlaste vahel kindlasti on ja mida ei saa tegelikult sugugi kergelt kuidagi klappima panna, nagu näha Rootsis ja mujal, kus see on täielikult ebaõnnetunud.
  Ja nagu siin varemgi arutati – see pagulaste vastuvõtmine meie juurde ja mujale – mis probleemi see nende oma riigis lahendab? Mitte ühtegi! See päästab vaid nende pagulaste elu, aga riik koos oma probleemidega jääb sinna seisu, kus ta oli. Miks euroopa liit ei panusta selle probleemi tuuma lahendamisse? Miks me ei võiks anda kogu selle raha(mis on meeletud summad), mida me hakkama plekkima igale pagulasele, otse koldesse, et pagulane ei oleks üldse teema, vaid Euroopa Liit oma suures tarkuses lahendaks nende riikide probleemid ära, rahastus tundub et on ju olemas, kui me suudame seda summat maksta kõikidele nendele pagulastele aastaid ja aastaid… Aga noh, seda ju ometi ei juhtu, see oleks ju probleemi lahendamine ja ilmselgelt see Euroopa Liitu enam ei huvita, pigem võtame pagulased vastu ja noh, küll nendes riikides see probleem ise kuidagi laheneb, aga saame vähemalt näidata, et MEIE HOOLIME, Euroopa hoolib… bla-bla.
  Ma ei tunne neid inimesi, ei tunne mitte keegi siin. Eelarvamused on, aga ei tasu olla ka sinissilmne optimist. Ma ei vihka neid inimesi, aga ma ei taha neid siia, see ei lahenda mitte midagi. Selles suhtes on nad siiski meile peale sunnitud ja meil tekib olukord mingi teise riigi sõja pärast, millega me seotud ei ole, milles me süüdi ei ole. Miks? Kuidas see õigustatud on?
  Teate, me võime siin ju arutada palju tahame, aga meie kahjuks neid otsuseid ei tee ja mina lihtsalt ootan, mis saab olema reaalsus ja meie riik lähiaastatel pärast seda suurepärast tolerantset pagulaste programmis sundosalemist. Ja ütlen ausalt – hirm on…

  • Jah, nad hakkavad koju tahtma küll. Ja sina loll eestlane maksad tema kodused sõidud kinni, sest ta tahab oma kodumaad vahel külastada. xD Maru vajadus põgeneda. Mu klassiõde rääkis kuidas ta sel suvel sõitab tagasi somaaliasse puhkama. Like wtf, sa peaks põgenik olema, mida vittu sa sinna turmismi reisile tagsi lähed kui seal nii paha… WTF.

 2. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juri-saar-tuhanded-muslimi-pogenikud-on-euroopale-tosiseks-julgeolekuprobleemiks?id=71574569

  Väga hea artikkel. “Islamistid ähvardavad võtta enda juhtimise alla kogu maailma muslimid, arvuliselt üle 1 miljardi inimese. Lubavad peagi saada tuumapommi omanikeks. Nad peavad džihaadi, mille lõppeesmärk on islamikalifaadi kehtestamine kogu maailmas. Päris hirmuäratav perspektiiv Lääne jaoks, kui lisaks arvestada paljudes lääneriikides juba olemasolevaid muslimite kogukondi. Islamistid teavad hästi siinset suhtumist inimelu pühadusse. Põgenike kasutamine tähendab täna asümmeetrilist relva, mil teevad koostööd inimkaubitsejad ja ususõdalased, kes võivad hästi olla ka samad isikud.

  Tuhandete inimeste hukkumine pole neile mingi probleem, sest seda õigustab võitlus tulevase islamiriigi nimel. Kui Euroopasse jõudnud põgenikel reeglina puuduvad dokumendid, siis pole võimalik eristada siia saabuvaid islamistlikke diversante tegelikest abivajajatest. Tekitatud on paradoksaalne olukord, mil EL piiridel toimub tavapäraselt kõigi saabuvate ja lahkuvate isikute täpistuvastamine, üha enam kasutatakse biomeetrilisi passe, mil oma identiteedi peitmine muutub praktiliselt võimatuks. Kuid samal ajal kavatsetakse vastu võtta inimesi lihtsalt kvootide alusel, n-ö hulgi, omamata nende taustadest vähimatki ettekujutust.”

  See on see aspekt, mis mind isiklikult kõige enam hirmutab.

Submit a comment

Massive Presence Website