Meie valik pagulaste suhtes

In SNAP

Olen 21-aastane Ida-Virumaalt pärit noormees. Isa poolt soomlane, ema poolt eestlane. Olen kasvanud üles linnas, kus 16,1% elanikkonnast on eestlased. Olen saanud peksa sellepärast, et räägin eesti keelt ning pean end eestlaseks. Mu sõbrad on saanud peksa sellepärast, et on eestlased. Olen näinud, kuidas Eesti lippe tiritakse majade seinalt maha, kuidas eestlaste autosi ähvardatakse põlema panna, kuna nende salongis on Eesti lipud. Mulle on otse öeldud, et Eesti saab kunagi taas Venemaa osaks, ning et see praegune iseseisvus on vaid ajutine.

Kas ma vihkan sellepärast venelasi? Ei. Mul on lapsepõlvest saati olnud puhast vene päritolu sõpru, sõpru kelle üks vanematest on venelane ning üks eestlane. Mul on olnud vene rahvusest tüdruk. Mul puudub igasugune viha, kui selline venelaste vastu. Miks? Kuna ma olen piisavalt tark, et mitte vihata tervet rahvust üksikindiviidide tegude tõttu. Ma ei vihka isegi neid venelasi, kes kõiki neid eelnimetatuid tegusi on korda saatnud. Ma saan aru, et pidev propaganda surve, halb majanduslik olukord ning kodune kasvatus mõjutab lapse väärtushinnanguid ning tema maailmavaadet, seda sama maailma vaadet mis saadab teda ka tema täiskasvanu ikka. Võiks arvata, et ma pooldan seetõttu pagulaste sissevõtmist Eesti poolt.

Ei, ma ei poolda seda. Ma olen sellele täielikult vastu. Miks? Esiteks peaksin ära mainima meie majanduslikud probleemid. Statistikaameti andmetel elas 2013. aastal suhtelises vaesuses 22,1% Eesti elanikkonnast ehk 288 600 inimest ja absoluutses vaesuses 8% elanikkonnast ehk 104 700 inimest. 30% elanikkonnast elab vaesuses. Ma ei usu, et need numbrid viimase kahe aasta jooksul tunduvalt muutunud oleks. Peaaegu 30 protsenti Eesti täiskohaga töötavatest inimestest saab tasu alla 500 euro kuus kätte, nad elavad palgavaesuses. Need on inimesed, kes on Eestis terve oma elu elanud ega ole suutnud leida kõrgemini tasustavamat tööd. Nüüd tekib küsimus. Miks keegi arvab, et totaalselt erinevast kultuuri ruumist, range usuga araabia või inglise keelt kõnelevat pagulast on võimalik rakendada Eestis tööjõuna? Eriti veel siis, kui see on läbi kukkunud suurriikides nagu Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ning ka kõigis põhjamaades. Mis on Eesti eelis? See, et meie elankkond koosneb niigi juba umbes 30% sisserännanutest, meie ateismile kalduv arusaam religioossetest küsimustest, meie Lääne-Euroopale iseloomulik elukallidus ning Eestile omased madalad palgad? Meie väga raskesti õpitav keel? Mis paneb kellegi arvama, et Eesti suudab pagulased oma ühiskonda integreerida ning meil ei teki samasuguseid probleeme nagu teistel maadel, kes on pagulasi massiliselt sisse võtnud? Me pole isegi venekeelset elanikkonda suutnud Eesti ühiskonda integreerida, kuigi meie kultuuril, rahvustel ning ajalool on nii palju ühist. Kui suur on see võimalus, et meil see Aafrikast pärit pagulastega õnnestub?

Teine veelgi tähtsam aspekt on Eesti rahva ning kultuuri püsimajäämine. Eestis elab alla miljoni eestlase. Meie iive on negatiivne, rahvastik vananeb ning toimub massiline väljaränne. Parandame selle probleemi pagulaste sissevõtmisega? Kuidas aitab võõra rahva ning kultuuri sisse toomine Eestisse säilitada eesti rahvast ning tema kultuuri? See ei aitagi, see otseselt kahjustab seda. Eesti iive tõstmist ning elatustaseme paranemist ei saa ega tohi asendada massilise immigrantide sissevõtmisega, vähemalt mitte siis, kui sinu eesmärgiks on Eesti rahva ning kultuuri püsimajäämise kindlustamine.

Kolmandaks, kes saab kasu, milline probleem laheneb? Kas pagulaste Euroopasse sissevõtmisega väheneb või kasvab nende rändesurve Euroopasse? Kas need konfliktid, mille tõttu nad selle teekonna ette võtavad saavad lahenduse tänu nende Euroopasse lubamisega? Ainus probleem mis hetkelist leevendust, mitte lahendust saab, kui samas tõsiseid probleeme sihtriikidele tekitab on Aafrikast pärit immigrantide surve Lõuna ning Lääne-Euroopale. Kas Eesti ning teised veel Aafrikast pärit massiimmigratsiooni küüsist pääsenud riigid peaksid nüüd panema end samasugusesse olukorda, (tõenäoliselt veel hullemasse olukorda) nagu on immigrantidega kimpus olevad riigid endaga teinud? Mis põhjusel? Kas Eesti rahvas tahab seda, või tahavad seda osad poliitikud, kellel on vaja näidata enda „solidaarsust“ üles Brüsseli suhtes? Laheneb, või vähemalt leeveneb nende pagulaste olukord. Ma saan aru, nende olukord on väga raske, nad on kaotanud kodud,lähedasi, pidanud kannatama sõda, nad ei tea mis neid ees ootab. Ma tunnen neile inimlikult kaasa, ma ei ole rassist ega vihast pulbitsev empaatia võimeta inimene. Samas on mul ka piisavalt ratsionaalset mõtlemist, et aru saada, et Eesti ei oleks mingi erand, ning samasugused sündmused, nagu teistes massiimmigratsiooni riikides on toimunud, hakkavad ka Eestis toimuma. Ka mina tahan ning olen nõus neid aitama, mitte lihtsalt oma rahvale ning riigile kahjulikul moel, mida nende Eestisse sisse võtmine paratamatult on.

Palun mõtle enne kainelt järele, kui oma suhtumise pagulaste sissevõtmise suhtes kujundad. Paljud proovivad rõhuda su empaatiale, kasutada ära sinu kaastunnet oma poliitiliste ning maailmavaateliste eesmärkide läbi surumiseks. Teised kasutavad hirmu, hirmu, et jääme ilma julgeoleku toetuseta teiste EL-maade poolt. See on asjatu hirm, Euroopa Liit ei ole NATO ning pagulaste küsimus ei saa kunagi olema põhjuseks, mis jätaks Eesti ilma sõjalise abita teiste riikide poolt. Võiks öelda, et ka mina kasutan hirmu, või vähemalt tunnen seda ise, vahe on ainult selles, et see on õigustatud. Ma olen näinud, mis on juhtunud Rootsi ning Soomega. Lugenud statistikaid kuritegevuse, sh. vägistamise mitmesajaprotsendilisest kasvust, artikleid kohtus naervatest moslemitest, kelle väitel nad võivadki uskumatuid põlisrahvaid peksta ning tappa, kuna koraan lubab seda. Ära ole sinisilmne ning tee oma otsust immigratsiooni propageerijate väidete ning emotsioonidele rõhumise alusel. Praegune on vaid algus, see ei ole ühekordne paarisaja pagulase sisse võtmine, see on Euroopa Liidu poliitika, mis on kestnud ning jääb edasi kestma kuniks sellele täielikult vastu hakatakse ning sunnitakse lahendusi otsima. Pagulaste ning heaoluimmigrantide massiline sisselaskmine Euroopasse ei ole lahendus, see on probleem. Sul on valida, kas üritad seda probleemi lahendada või toetada selle jätkumist. Ma loodan, et teed Eesti rahva ning Euroopa jaoks õige valiku.

55 Comments

 1. Fašism ei tohiks dikteerida küll inimeste sisse ja välja rännet ehk Valitsus ei tohiks elanike raha kasutades ja elanike huve rikkudes pagulasi või keda iganes transportima siia ega sinna ja üleval pidama.
  Igasugune sisse ja välja ränne on loogiliselt vabatahtlik vabas ühiskonnas, ehk ainult töö, reisi ja vabatahlikul kokkulepetel ka pagulas asjus. (vabatahliku rahastamise puudumisel on nad sisuliselt siis turistid ja raha või/ja töökoha puudumisel maalt välja saatmine või jällegi vabatahlik kokkulepe)

  See pole kindlasti vaba maa (kasuta töörista nimega loogika) kui sinu eest, sinu rahaga ja sinu tahte vastu toimetatakse, küsimus ongi kas eelpool nimetatu on tõsi?

 2. Idioodid kes pooldavad nende värdjate sisse rändu, palun tulge põhja, tulge vaadake kui tore on siin nendega elada. Nii tore, saab teil olema kui makse tõstetakse, et makste nigadele abirahasi, sest need värdjad tööd neverever ei hakka tegema, need ainult paljunevad. Sina normaalne inimene teed terve elu tööd ja kui töötuks jääd siis sul enam haigekassat pole, aga vot mingil värdjal on kellele sa maksad abirahasi. Ma olen kindel kui valgeid nasi ka eestis vägistama hakkatakse, siis on juba hilja neid välja saata.

 3. Lihtsalt mainin et kirjutasin siia romaani ning see kustus ära, sest ma kogemata uuendasin lehte :/
  Teen lühidamalt. Algusesse mainin siiski, et olen vaid 16- minu kommentaar võib olla täis jama ning “tiineka juttu, kes jagab sellest teemast sama vähe kui suguhaigustest”(ei tea kust selline idiootne võrdus, aga siiski, mõte jääb samaks.)
  Esiteks. Kõige suurem tagasiside tuli siis jutule endale, ütlen et jutt ise oli päris hea. Suuruselt teine tagasisidega tuli esimesele kommentaarile- ka see oli hea.

  Nüüd siis kommentaatori “töö” juurde- minu arvamus teemast.
  Tegelikult on see mu esimene kord kirjutada kuhugi kommentaari, aga seekord ma teen selle ära. Nimelt. Alustan kohe sellest, et kuigi nad hakkavad abirahasid saama, siis mingi algkapital on neil olemas. Nimelt makstakse iga pagulase pealt 6000€, see oli kuskil uudises kui ei eksi, seega kodu peaks olema sellega kindlustatud. Heal juhul ka mingi osa eesti keele õppest.

  Samas sellele argumendile kohe vastu on see, et kui ma ei eksi ja kui see ikka oli usaldusväärne allikas, siis lugesin, et eesti uue seadusega inimene, kes kolib siis eesti riiki üle, ei tohi töötada 6 kuud. See on siis kahemõtteline asi- pagulased otseselt ei koli ju Eestisse, nad paguldatakse. Niiet, antud kontekstis see vist ei kehti?
  Nii palju kui lugesin, oli Rimi neid nõus tööle võtma (muidugi oli üks kriteerium keele oskus, kuid ei usu, et nad hakkaksid seda väga nokkivalt vaatama, aga samas ei tea).

  Toodi ka välja see suur kuritegevus, ning põhimõtteliselt jäi ka minul mulje, et kui nad tulevad, siis on sõjad ja peade maha raiumised ja vägistamised ja igasugused röövid ja mida veel. Aga ma usun, et esiteks on need tingitud sellest, et ühiskond, kust nad tulid, oli väga vaene. Kui nad nüüd saavad toetusi, neil on millega elada- neil teoreetiliselt ei tohiks ju tekkida mitte ühtegi vajadust varastada või vägistada või teha mida veel. Ning peade maha raiumine peaks olema Eesti riigis mitteaktsepteeritav, ehk siis kui nad seda omakohtult teeksid- Eesti kindlasti karistab neid, ning kui nad jäävad lootma Eesti kohtu otsusele seda teha- seda ei juhtu.

  Veel oli küsimärgi all see vanus. Mina leian, et 18-30 aastased on just õige valik. Nad on piisavalt suguküpsed, et nende rahvus välja ei sureks. Mida me toome siia 48 aastasest inimesest, kes enam lapsi ei tee. Me tooksime ta siia niisama “passima” või veel vanemate puhul siis surema. Aga see ei ole kasulik. See on küll väga selline kehv mõtlemine, kui saab nii öelda, aga selles peitub oma loogika.

  Ning minu kommentaari mulle kõige südamelähedasem aspekt. Me viriseme, nagu eestlastele kombeks anonüümselt ning poliitikud ka avalikult, et 1000 inimest on liiga palju. Siin on välja toodud, et me “rikume” eesti sugu ära ning tekib liiga palju segaverelisi ning eesti tahvas on niigi välja suremas ja mitusada põhjust veel, miks need pagulased on nagu needus, millest me nagunii lahti ei saa. Aga samas. 1000 inimest 1000000(miljoni) kohta, mida nad meile ikka teevad? Kui te usute, et nad on mingi superahvid, kes suudavad toota inimesi kiiremini kui hiina inimene tööd teha (väga halb ja samas ka hea võrdlus), siis vaevalt. Nad ei suuda tuhandeid eestlasi ära mõrvata ja sadade tuhandetega lapsi teha, niiet rahu. Ja isegi kui nad teeksid sadade tuhandetega lapsi- siis ei oleks ju eestlased väljasuremisohus liik? Eesti verd on ju neid ikkagi 😉
  Tegelikult on asi selles, et väga paljud vaatavad vaid oma nina ette. Nad unustavad eilse päeva nagu seda ei olekski. Nüüd ma värskendaksin teie mälu. Mida oleks eesti rahvas teinud siis, kui rootslased oleksid meile ukse kinni pannud ja öelnud: “Vabandust eestlased, me ei saa teid vastu võtta, sest teie peres on nälg ning te rikute meie kultuuri ja inimesed ära. Vabandust, aga keerake oma paadike ümber ja minge tagasi kodumaale, kus toimub suur sõda.” Aga mida tegi Rootsi? Ta võttis sadu tuhandeid avasüli(?) vastu, pakkus meile peavarju ajal, kus Eesti riik oli suures katastroofis. Ja mille vastu meie, eestlased, nüüd häält tõstame? On vahet, kas see isik on su naaberriigist või teiselt poolt ekvaatorit? Kas on vahet mis usuga ta on? Mis vanuses ta on? Kas ta on kardinaalselt teine inimene, sest ta nahavärv on teine? (mis sest et vaid väike osa aafriklasi on mustanahalised) Miks meie vingume?
  Mitte ühtegi neist ei tooda siia vabatahtlikuna! Kõik nad põgenevad, sest nad tahavad elada! Neil ei ole põhjustki siia laamendama tulla! Miks me üldse protestime?
  Kas iga inimese põhiõigus ei ole mitte õigus elule? Miks me siis ei taha anda neile seda võimalust?!

  • Väga vabandan, nüüd üle lugedes tuli väga vastik kirjaviga esile.

   “/…/Mitte ühtegi neist ei tooda siia vabatahtlikuna!/…/”
   Tahtsin öelda, et mitte kedagi ei tooda siia SUNNIVIISILISELT! (Kui piinlik viga 🙁 )

  • Vanus: huvitav mõttekäik, aga asüüli pakkumise mõte pole maailmaloomaaed, kus ohustatud liigid välja ei sureks. Enamike teiste punktidega pole Euroopa senine kogemus nõus.

 4. Ei, muidugi… LAS AGA TULEVAD…tingimustel, et :
  1) Õpivad Eesti keele ära, nii, et saaks normaalselt suhelda.
  2) Austavad Eesti riigi seaduseid ja tegutsevalt vastavalt nendele seadustele (ei koti mind, mida sa enne kodukandis tegid, siin on teisiti).
  3) Austavad Eesti tavasid ja traditsioone (ei pea ilmtingimata verivorsti sööma) ning ei hakka enda omasid peale pressima kuna “see on õige ning teie oma on vale”.
  4) Hakkavad sama moodi tööd tegema nagu keskmine eestlane – täiskohaga töö ja keskeltläbi 500€ töötasu. – ei koti mind, mis või kuidas sul seal oli – sa oled minu kodus ning siin on niimoodi).
  5) Hangivad ise endale oma kodu momendist millal tulevad esimesed palgad ja oled võimeline elupinda üürida.

  Ole kas või rohelist või sinist värvi, tule kust iganes sa tuled.. KUI SA TÕESTI tahad ära saada sealt, kus iganes sa oled, siis sa oled rahul igasuguste tingimustega mis sulle esitatakse – seda enam nendega, millega elavad ülejäänud RIIGI kodanikud.
  Ei saa mingeid eritingimusi, ei koti. Ei pea nüüd keegi sul perset pühkima hakkama, sinu järgi koristama ning sul lasta kuningat mängida.
  Kuigi miskipärast on mul kahtlane tunne, et enamustele sellised tingimused miskipärast ei sobiks ning järsult avastataks, kodus ka piisavalt hea olla…

 5. Miks ei võiks kõiki neid pagulasi asutada Ida-Virumaale – Narva, Jõhvi või piiriäärsetesse tühjaks jäänud aladele? Lahendaks ühtlasi tühjaks jäänud külade probleemi, looks neile kohe töökohad põllumajanduses. Nad ju ometi tahavad tööd teha, töö aitab ka stressidest üle saada…

  • Ilmselgelt ei ole Sa Ida-Virumaalt. Miks mitte paigutada kõiki nt Rapla metsade vahele, Hiiumaale või Võrumaale? Nagu Idas veel vähe lõimumise probleeme oleks… Võimalikult kaugele pealinnast ja heade mõtete linnast. Pistame pea mulla alla ja kujutame ette, et probleemi ei ole – Mõistlik!
   Äkki kaaluks lõimumise soodustamist ja keeleõppe hüvitamist (mitte ainult pagulastele vaid ka praegustele siinsetele) enne kui hakkame rahvast juurde tooma? Tean isiklikult palju ainult vene keelt rääkivaid, kes väga tahaksid keelt õppida aga selle palga juures ei jää perele söögi ja katuse pakkumist nii palju järele, et õpingud kinni maksta.

   Loogika – teeme kogu protsessi võimalikult raskes, et rahvas püüaks rohkem? Mis lollus see on? Kas Sind motiveerib nt kaalust alla võtmine seda moodi, et ma peksan sind jalaga kõhtu? Ei?! Aga miks? Kas Sa ei taha, et sind ei löödaks ja saledaks saaksid? Praegu oled Sa teistsugune – vajad teistmoodi ja natuke karmimat kohtlemist.

 6. Kui raske aru saada miks euroopasse trügitakse , siis vaadaku videosid Youtubest. Kui neeger saabub eestisse ,siis makstakse ta elamiskulud kinni ja saab kuskil 500 euri kuus. 80% immigrantidest on majanduspagulased. Ja see buum ei vaibu niipea. Neid parasiite pole Eestisse vaja .

 7. Aga äkki kuulaks ka neid, kes reaalselt teavad, mis tunne on pagulastega koos elada? Palun, olge lahked. Tulge Soome elama ja siis väitke veel, et neid on vaja Eestisse, ptüi.

 8. Isegi venelased ei ole suutnud integreeruda Eesti ühiskonda kuigi möödas on 80 + aastat. Meil on ees Põhjamaade ja Lääne-Euroopa negatiivsed näited seoses pagulastega. Millest need liberaalid lähtuvad? Kui te arvate et aarabiast või aafrikast tulnud inimene kohaneb meie kultuuri ja eluviisidega siis te olete küll kõva m*nniga pähe saanud! HOOPIS meie, valged eurooplased peame nendega kohanema sest seda ütleb meile meedia. Ma tahaks näha vastupidist effekti kus miljonid valged kristlased hakkavad araabia maadesse või aafrikasse minema ning kuidas kohalikud sellega rahul oleksid. Te kahetsete liberaalid juba 5-10 aasta pärast oma sõnu kui teie või teie lähedastega hakkab halbu asju juhtuma tänu pagulastele. Ärge siis nutke. Googeldage nime ELin Krantz ja lugege.ehk on natuke mõtlemisainet või vaadake hoopis seda youtube linki https://www.youtube.com/watch?v=xoiCYwoJKrE .

 9. Aga äkki kohustuslike kvootide tegemine immigrantide jagamiseks ongi osa probleemi lahendusest. Teadupärast Eesti ja muu endine NLi ala ei ole populaarne sisserände koht. Kui kolmandik sellesse piirkonda suunatakse, siis võib-olla huvi kahaneb, jalga tulistamine oht on kaks korda suurem kui vene ruletis.

Submit a comment

Massive Presence Website