Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

In KÕRGNIHILISM

Eestil on terve rida rahvusmüüte, mis pole tõesed ja on moonutused, kui mitte otse valed. Säärase paralleelreaalsuse oleme üles ehitanud peale taasiseseisvumist, kuigi nende müütide juured on kosutust saanud ka okupatsiooniajast. Nende müütide eesmärgiks on leevendada väikese rahvuse alaväärsuskompleksi ja rõhutada ohvrimentaliteeti, saada välisriikidelt kaastunnet ja tunda ennast suurtena. Tulemuseks on endale valetamine ja teatud mentaliteeti kinnijäämine, mis takistab riigi edasist, loomulikku arengut. Eestil on aeg end kriitiliselt eksamineerida ja lasta muinasjuttudel folkloori pärusmaale kolida. On selline tunne, nagu tunneksid paljud eestlased end maailmaga võrreldes näruselt ja armetult ja ehivad end kulinate ja võõraste sulgedega. Ehitamisel on mitu, lähemal vaatlemisel mittevettpidavat muinasjuttu, mida saab nüüdisajal brändimiseks nimetada.

Minu apartheidiloole Sirbis järgnes osalt rahvalt joodikureaktsioon, kellele oli öeldud näkku et ta liialdab alkoholiga ja peaks tagasi tõmbama. Meie riigi poliitika liigub aina kindlamalt paremale, kuskohas erakonnad on sisuliselt natsistliku retoorikaga. Tõesti, Putini poliitika „soome-ugri põlisrahvaste ühendamiseks“ ei erine nii väga Lennart Mere ega Mikita ideoloogiast. Merest rääkides, ta peksis väga tõenäoliselt oma armastatut. Samuti on Meri oma ilukirjanduslikes ülestähendustes valetanud siinse põlisrahva põlvnemise kohta. Kuid naisepeks on alati käinud meie ühiskonna vaikival heakskiidul. Ja mis on indiviid meie juhi kõrval? Rahvusluses loeb rahva heaolu. Mitte indiviidi heaolu. Oleks Meri kaasa tõenäoliselt tol ajal politseisse pöördunud, siis poleks seda menetlusse võetud. Meri ajas Eesti asja. Indiviid on alati ohverdatav Suurema Eesmärgi nimel.

Stalini jubedused jõudsime ära näha ja teame, kuidas need lõppesid. Hitleri võidukäik üle Euroopa pandi poole pealt seisma. Eestlasele jäid vaid romantiseeritud ideaalid, sellised mis-võinuks-olla stsenaariumid. Hitleri ideoloogia ülistamine toimub iroonilisel kombel ka Venemaa marurahvuslaste seas, kus natsionalism on elus ja terve. Nii saab taas julgelt öelda, et Venemaa ja aina paremale poole kalduv Eestimaa muutuvad ideoloogialt üha sarnasemaks: etniline rahvus on kõrgklass, teised on alamklass. Liberast on Kremli vermitud sõna, millega halvustada inimesi, kes ei sobi nende šablooni. Selle on üle võtnud ka meie rahvuslased. Aga meil pole suurt juhti, seetõttu on vahel olnud juttu Pätsu ülistamisest. Pätsuga on see lugu, et kui Nõukogude Liit poleks meid rünnanud oleks tema diktatuur veel enam kanda kinnitanud. See oleks kaasa toonud tõenäoliselt riigipöördekatse ja kodusõja. Mis mõte on Eestil, kui see ei seisa inimese eest? Ühelgi riigil pole mõtet, kui ta ei võimalda seal elavatel kodanikel rahus elada.

Päts ja Meri, nende müüte lammutame nüüd. Kas tulevikus ehitab Viru vangla spetsiaalselt Laari kongi kärutamiseks hoone ette kaldtee? Kahtlen. Alles pärast surma paljastuvad mahhinatsioonid. Savisaare ja KE puhul pekstakse neid pidevalt, sest nad pole „eestimeelsed“. Nendekohaseid „provotseerivaid“ artikleid tuleb pidevalt, see dehumaniseerimine on norm. Venelaste erakond on Eesti vaenlane. Venelane on Eesti vaenlane. Selle pärast läksime Afgaani, Iraaki ja mujale, et saada endale selja taha USA ja ka NATO. Enne käisime välisriikides sõdimas ühe impeeriumi, nüüd teise eest. Eestil puudub julgus kasvada välja rahvuslikust kookonist. Meile öeldakse, et me pole uuendusteks valmis. Õhtuleht koostas nimekirja ja see sisaldab põhimõtteliselt kõiki progressiivseid, tulevikku vaatavaid ja mujal maailmas ellu viidavaid inimlikke ideid. Kas Eesti pole valmis?

Parempoolses, apartheidihaisulises Eestis ei saa tekkida heaoluühiskonda. See on meile võõras sõna. Sotsiaalsed garantiid puuduvad, need on vaid rikastele, eliidile. Ole sa rahvuslane või liberaal, samamoodi on sul ükskord perse õhtul ikkagist. Eesti on õigusriik, mis tähendab et riigil on alati õigus. Kodanik teenib riiki. Õige kodanik on eestlane. Intellektuaalid on marksistid, teadlased on juutide poolt kinni plekitud, kunstnikud on muidusööjad: muidugi siis, kui eelpool nimetatud gruppide sõnavõtud ei meeldi rahvuslasele.

Küsisin noortekogus töötavalt neiult mis on noorte põhiline kaebus Eesti kohta. Miks lahkutakse? Vastas, et noorte eest teevad otsuseid vanad mehed. See pole enam nende riik, mida kujundatakse. Reinsalu, Vaher, kes veel – see on osade eestlaste riik. See pole inimeste riik. Kuigi põhiseaduse järgi anti kodakondsus kõikidele sel territooriumil elavatele inimestele, on meist kujunenud apartheid. Kui paljud eestlased teeksid selle keeleeksami ise ära? Jube põnev oleks näha, paljud meie etnilistest eestlastest riskiksid läbikukkumise najal halli passi saamise või kodakondsuse eemaldamisega. Seda testi tehakse ainult teist keelt kõnelevatele inimestele. Nagu teeks keeleoskus su teistest paremaks.

Tõesti, meist on kujunemas Ida-Euroopa pommiauk, mis sisustatud odava Ikea mööbliga. Ühest küljest on Reformierakond teinud Eestist oma firma, mis ei salli valimisi. Just nemad üritavad meid reklaamida kui arenenud IT-ga riiki, mis on muidugi vale. Kui hoolikalt vaadata, reklaamitakse meid kui „kõige-kõiget“ ja mitte „meie teeme ka“ riiki. Meil on maailma suurimad kannatused. Keegi pole nii palju kannatanud kui meie väike, aga südi rahvas. Seetõttu on meiepoolne teiste inimeste ahistamine õigustatud. Kui sa ei järgi parteiliini, kui sa pole eestimeelne, kui sa ei kahtle. Ohver on ise süüdi, ütleb rahvuslus. Venelane on ise süüdi, et ei õpi eesti keelt. Geid on süüdi, kuna nad on geid. Narkomaanid on süüdi, sest nad on nõrgad. Ainult eestlane pole süüdi. Milleski. Süütu ohver, kes nüüd siis tõuseb püsti ja kõik need värgid.

Eesti pole muuseum, me pole katseklaasiriik. Me pole teistest eraldatud. Tantsu- ega laulupeod pole Eesti nähtus, neid on küllaldaselt teisteski riikides. Meil on aga puudu veel väljatreenitud lapsed, kes annavad kaamera ees põhjakorealikke vastuseid stiilis „jaa, me väga armastame Eestit!“ või „eestlaste keskel on nii hea olla!“ Mitte miski ei tohi olla kriitikaväline. Mingil hetkel tehti laulupeost üks säärane püha lehm. Võib vaid oletada, et muidu ateistlik, kuid ebausklik eestlane peegeldas oma naturaalse pühadusevajaduse massüritusele. Kirikus enam ei käida. Jutt ühtsustundest on ka müüt. Meil pole ühtsustunnet, eestlase suurim vaenlane on siin ja teistes riikides siiski teine eestlane. Kas „eestimeelsus“ tähendab kõhklematu vale allaneelamist?

Vahel jääbki selline tunne, et EKRE on loodud Reformi poolt eesmärgiga enda poliitikat vähemgenotsiidsena näidata. Riigi tasemel üritatakse inimesi justkui karistada, sest kuidas saaks nimetada puuetega laste harimise piiramist (anda KOV-le üle) või „superministeerumi“, millel pole enam ligipääsetavust. Sellekohane seadus tühistati. Puuetega inimeste vastu on riigil mingi eriline vimm. Neid pole vist vaja.

„Mine minema, kui siin ei meeldi“, oli laulupeo tõeline sõnum. Seda lauset oled sa kuskil kindlasti kuulnud, koolis või töö juures. Sa pead tänama, et su ülemused su riigi armsasse rüppe on võtnud. Eestlus embab sind, kui sa tema ees kummardad. Väliseestlased pole tagasi oodatud, sest nad on saanud võimaluse meid kõrvalt näha. Meie puudujääke, kasvuruumi. Tõde tekitab alaväärsuskompleksi, viha ja tõrjumise. „Mine oma Euroopasse või Ameerikasse tagasi kui seal nii hea on,“ ja eestlane migreerub. Kui palju sooviks sellise riigi eest võidelda? Juba on kuulda noorte seast mõtteid, et Vene tankid Eesti pinnal polekski kõige hullem. Sõda nagu sõda ikka. Põhimõtteliselt juba oleme Venemaa nägu, lihtsalt vormistavad rahvusvahelisel tasandil ära. Mis see moslemite ja pederastide vastu ühinemine siis ära pole? Putin siiski hoolib rahvustest ja tahab, et põlised ugrimugri inimesed saaksid rahus elada. Vennasrahvad, unite.

Rahvuslus on tühjad kalorid, see ei toida. „Aga mida selle asemele pakute?“ Sa oled täiskasvanud inimene, kujunda oma identiteet ise. Rahvuslus on tänapäeval võlgu võtmine ja võlad kuuluvad tasumisele. Kui paljudel meist pole peale viha kõige võõra vastu midagi? Need, kes süüdistavad kõiges Euroopa Liitu, juute või Venemaad? See on hingeline ikaldus. Rahvuslus on tühjad kalorid, laiskus ja rumalus. Keegi ei vaja rahvusriiki, kes kooserdab maailmas oma väikeste, totakate ideedega jalus. Las Venemaa ahmib endale. Kes viitsiks takistada?

Kas sa oled märganud, et Eesti kultuuri väljasuremisest räägivad inimesed, kes pole Eesti kultuuri muidu kui joomise ja suitsetamise maksude näol panustanud? Meil on vaja rohkem luuletajaid ja vähem räuskavaid, alkohoolikutest kaitseliitlasi. Meil on kultuur ja keel elus, seda lihtsalt ei taheta tunnistada. Sest see uus, elus kultuur ei meeldi rahvuslasele, see ei räägi suitsupääsukesest ega rõõmsast naisepeksust. Eesti keel on eksperiment, kompott erinevatest sisserändajatest ja läbirändajatest.

Evolutsioonilistel põhjustel nõrgemad surevad välja ja kui nii on ka eesti keelega, siis miks seda kaitsta? Eesti keel pole lendorav. Kui meie kapitalistlikus ühiskonnas vaadatakse narkomaanile kui surma väärt jobule, siis miks peaks eesti keelega olema teisiti? Las siis sureb rahus, miks hoida keelt kunstlikus koomas? Kellele on eesti keelt tarvis? See on kurioosum, keha küljes nagu pimesool, sabakont. Relikt, mis kaob teiste keeltega. Kapitalismis jäävad ellu tugevamad. Vaesed on põhjusega vaesed, sest nad on jobud. Töölisklass on jobudele, abiklass, kellele Ref mõnuga kaelale astub: „Mis sa kerjad kogu aeg raha? Sul on võimalused läbilöömiseks, tee oma firma ja aja papp tasku.“ Välja tuldi innovaatilise ideega maksustada vaeseid. Kafka, uu?

Meie riik on vastu tahtmist loodud, me ei tahtnud iseseisvust ja see võeti kohmetudes vastu. Kalevipoeg on varjaag. Küüditamisest rääkides ei mainita teisi rahvusi, juute, venelasi endid. Ka ei mainita tavalisi, kadedaid eestlaseid, kes polnud kommunistid, aga andsid üles naabreid, keda miskil põhjusel ei sallitud.

Mingil hetkel hakkab rahvusluse kurgust alla surumine okserefleksi tekitama. Minnakse välismaale või vaikitakse. Jumala mõttetu on rahvuslasega vaielda, ta ongi alkohoolik, kes ei taha tunnistada, et ta joob. See on tema identiteedi osa, mahajätmine ja rehabilitatsioon viib identiteeditunnetuse pragunemiseni. Aga Eesti tuleb kiiresti rehabilitatsiooni sokutada. Siin läheb liiga hapnikuvaeseks. Need, kelle aju nõuab täismahus töötamiseks hapnikku, ei saa õhku kätte. Meile müüakse monorahvuse müüti, etnilist puhastust. Lauri Vahtre ja mitmed sarnased pole ajaloolased, sest ajaloolane peab olema erapoolik. Tegu on ideoloogidega. Selle ideoloogia ülesandeks on müüa ohvrimentaliteeti, et teistel suurtel riikidel hakkaks meist hale ja et meile tuldaks appi. Me oleksime Euroopa Liiduta null. Meil pole sõjaväge, meil on NATO. Seda ei tohi öelda, nägite mis juhtus Korbiga. Sa ei tohi narratiivist kõrvale kalduda. Karistusmehhanismideks on sõim, isiksuse mustamine ja muud põnevad „pehme võimu“ meetodid mittekaasanoogutajatega toime tulemiseks. Näiteid saame iga kuu.

Mingit etniliselt puhast kultuuri ei eksisteeri. Kogu selle riigi brändimise ja natsismi promomisega tulistame endile muidugi jalga, sest välisriikidele on selge, mis siin toimub. Seetõttu ei tee Postimees kunagi intervjuud mõne haritlasega, kes laulupeol käiks ja seda analüüsiks. Absoluutselt pole vaja mingit kainet pilku, sest purjus inimesed tahavad, et neil oleks lõbus. Kainus on masendav. Sest neil pole elus mõtet. Lipulehvitamine on õpitud käitumine, sisutu. Sama hästi võid käia nagu idioot ringi, ID-kaart näpus ja rõõmsalt karjuda: “Juhhei, mu nimi on Juhan! Olen uhke, et sündisin Juhanina.” Mingi aeg oli trend toppida Eesti lippe autode külge ja siis ringi sõita, oma sittades Saksamaalt siia kärutatud kasutatud autodes. Mul oli nii häbi. Mis siis, kui välismaalased näevad?

Meil puudub faktikontroll, teaduspõhine pilk populismile. Samuti on üheks puuduseks faktikontroll presidendi kõnedele, kus keegi tema kõnesid ei lahka, ei kontrolli ega tõsiselt uurima satu. Üheks teiseks müüdiks on kultuurse rahva müüt. Me pole kultuurne rahvus. Köstrid pidid talupoegade lapsi väevõimuga kooli vedama ja tähetarkust õpetama. Talupoeg sellel suurt mõtet ei näinud, mingi härrade wärk. Samamoodi puksiti vastu uuendusele nimega korsten, mida ikka maha lõhuti. Kuradi saksad oma veidrustega: tulest tulev suits ongi soojus ja kas siis on mõtet suitsu välja lasta? Ei ole. Nii istusid idiootsed eestlased päris kaua suitsutares ja hingasid vingu. Siin kuskil on põhimõtteliselt korduv motiiv: hapnikuvaene kasvuõhkkond ja rumal põliselanik. Rahvuslus on vingumürgitus. Kui me ehitame eestlust valele, on Eesti Vabariik väärt seda mida tulevikus lõikab. Meie hakkame süüdi olema. Tagasi vaadates pole süüdistada kedagi peale meie ideoloogide. Ja nende, kes vaikides kõrval seisid ja ei sekkunud.

Kultuursus on meil õhuke vineer, mille all pole suurt midagi asjalikku. See on riigikultuur: fassaad on ilus, aga selle taga… Meil on riigikultuur riigi rahadega. Kui Kultuurkapital laiali saata, siis pole see mingi suur katastroof. Enamus meie vanema põlvkonna mentaliteedist on nõukogulik ka suhtumine kultuuri. Me oleme Nõukogude Liidu laps, vaimult õigusjärglane. Saksa laulumehed laulsid ammu saksa keeles, siis alles saabus mõte matsirahvast kaasata. Las laulavad oma keeles kah. Meil pole keegi tulnud mõttele teisi Eesti riigi elanikke kaasata. See on monokultuur, surmakultuur. Näiteid tuleb nii nobedalt, et kõike ei jõua kirjagi panna.

Mingit „tõejärgset“ ajastut ei ole olemas, sest see eeldab mingi tõeajastu eksisteerimist. See on laenatud sõna inimeste poolt, kel pole oma mõtteid. Parempoolsetel, rahvuslastel pole argumente, pole vastuväiteid. Lihtsalt korratakse päheõpitud fraase. Tuimalt. Usumantra. „Usun Andrus Veerpalu“. Seda lollust on väga valus näha. Lihtsalt usud, et eestlane olla on uhke ja hää. Ära mõtle, kohe ütle.

Kuskile siia tuleks veel mahutada alkoholism ja lihtne enesehävitus, mis on just eesti mehele sisse kodeeritud. Meil hakatakse alkassiks juba 13-aastaselt. Eesti mees hoiab kõiki emotsioone kaane all ja üritab välja näha stoiline ja rahulik. Tegelikult näeb välja nagu oleks tal igapäevaselt tegu kõhukinnisusega. Eestlane ei suuda emotsioonidega toime tulla ja need plahvatavad. Ainult alkohol tekitab tunde, nagu saaks „stressi maandada“. Inimene joob end rahus surnuks. Lätist viinatoomine on paljude jaoks nagu vabadusvõitlus, vabaks laulmise loomulik tuletis: hakkad ebaõiglasele valitsusele vastu. Jood end vigaseks, paras Ossinovskile. Eesti naisele jäävad aga kas joodikud ja/või naisepeksjad. Kõik eesti mehe patud panevad rahvuslased migrantide või teiste patuoinaste peale. Vaata seda inimest, kes kogu aeg süüdistab milleski jõledas välismaalasi, geisid või narkomaane: selles patus tunneb ta end süüdi ise. Samamoodi süüdistab saamatu inimene kõiges Euroopa Liitu, juutide vandenõud ja vasakpoolsust. Kõik on süüdi, tema pole. Tema on Õige Eestlane.

Mina kirjutan seda, mida paljud tunnevad, aga ei oska sõnadesse panna. Kellelegi pole vaja rabedat, valedele rajatud riiki. Aga see riik ei tunne huvi oma mainekujundusprojekti lammutamise vastu, sellega kaotad hääli. Populism toob hääli. Seega on sõda juba siin, lihtsalt võitlemise asemel minnakse mujale, kus on hapnikku. Siia jäävad Vahtred ja Reinsalud, Wehrmacht’i kiivrid peas ja kört taskus. Eesti vale on juba nii läbinähtav, et lapsi keelitatakse noorena välismaale minemast ja meie suhtes kriitilisi inimesi ei kiputa avaldama. Vaikivat ajastut pole, apartheidi pole. Eesti on ühtne mesilaspere, droonide sülem, milles tõmbab niite heatahtlik riigiemand. Elujõulisemad lähevad mujale. Riik ei kaitse sind, sest õigusriigis on riigil alati õigus. Paariamaa forever, boring as shit, eesti muld ja eesti süda, Jänku-Juss käis litsimajas.

20 Comments

 1. Väga õige jutt, 100% respect ja heakskiit. Aga kahjuks kurtidele kõrvadele 🙂 ei müü selline seisukoht Eestis, ma ei näe küll mingit tõenäosust, et siin midagi mõistlikuse poole muutuma hakkaks niipea.

   • Nojaa, abiks ikka! Samas mina isiklikult ei näe küll mitte sinnapoolegi võimalust, et siin sedalaadi tormilisi muudatusi tuleks nagu kodusõda.. ilmselt käib samas stiilis vegeteerimine ja vingus näoga õelutsemine nagu täna veel kaua-kaua edasi kuni lõpuks inimesed tüdinevad ja/või muutuvad… aga see võtab ilmselt aega lausa mitu põlvkonda.

    Samuti ei usu ma erinevalt paljudest sugugi, et Eestist lähiajal taas Venemaa osa saaks. Eesti isegi mitte ei meeldi neile, miks nad meid tahtma peaks?

    Pigem hindaks veidi tõenäolisemaks, et EL muutub mingil hetkel tänasest võrdlemisi laialivalguvast organisatsioonist millekski pigem liitriigi taoliseks – selleks peaks küll ilmselt nii mõnigi vana ja suur olija veel enne ka välja astuma, et võim kuskile otsa rohkem koonduda saaks ning ilmselt oleks vaja ka mingit ühist eesmärki või vaenlast – ja lükkab enda standardid ka poliitilises ja rahvuslikus (või siis juba multikultuurses?) temaatikas peale. Aga võibolla on see vaid minu veider fantaasia.

    • jah, tõenäoliselt lastakse siit lahingute korral jalga.

     ega eestist midagi peale vabrikute võtta pole (nagu ukrainas) aga point oleks sõnumis mida euroopale saadavad: “ronite liiga lähedale ja me reageerime. ja te ei saa midagi teha.” lihtsalt põhimõtte pärast keeratakse külmutatud konflikti, jääksime laastatud puhverriigiks.

     tegelt ma ei viitsi venemaa ega EL peale väga mõtelda, mul muudki teha eluga aga need teemad ikka sunnivad peale. iga kord kui meedia lahti teen, lendab sealt siukest põhjakorea tasemel paska et vähe pole.

 2. Loe natuke Marxi, Lenini ja teiste Rotschildide tankistide soperdiste asemel mõne meie targa mehe raamatuid ka, hakkad äkki taipama, et eestlased polegi minevikus matsirahvas ja võõrad kultuuri toojad…. Vigala Sassi Estide hingestatud ilma, alustuseks. Ei saa ühte patta panna praegust täielikult juutide kontrolli all olevat riiki ja meie etnost. Ja ära nii palju plõksi meie hõimuvaimu vastu, muidu läheb nii nagu Kenderil ja Nihilistil, mõni väekam lugeja sajatab ära…

 3. Naera puruks. Suur zoorooplane Lennu on nüüd naist kolkiv alkohoolikust oss. Hea näide sellest, kuidas kommunism iseennast hävitab. Natuke kommunistide asemele tulevad natukene rohkem kommunistid.

  Hr. Pärnits võiks järgmisena tümitada ntx Reimo Metsa stiilis, et homofoobia ei kuulu 21. sajandi Eestisse. Ja Mart Kalvet vajab ka artiklit teemal, et pahalase Anslingeri tänapäevastel järgijatel ei peaks kaasaegse haritud Euroopa narkodebatis kohta olema.

  Hakka või Jumalat uskuma. Umbes 10 aastat tagasi oli Stormfrontis iga päev uudis kuidas pagulased rassiste ja natse korrale kutsusid. Kes seda lehte ei loe, siis harimatutele inimestele teadmiseks, et iga päev oli uudis kus neegrid mõne Teise Maailmasõja natside vastu võidelnud kangelaseomaenda kodus surnuks peksid. Poeetiline õiglus.

  Ma ise muidugi kommunismist kuigi vaimustatud pole aga sellegi suur aitäh hr. Pärnitsale ja krdi kahju, et Kender putka kinni paneb. Ma vaikselt lootsin, et kommunism läheb nii kõvaks, et Turay elamisluba võetakse ära sellepärast, et Tallinna Ülikooli tudeng avastas tal tagumikust ….rassismi.

  Juncker ütles selle kohta ilusasti, et inimlikkusel ei ole piire. USA natsid praegu irvitavad, et kommunism läheb nii krõbedaks, et sealsed neegrid hakkavad räppimise asemel meeleheites Horst Wesselit laulma.

 4. Kurikaga lõputu vasemalt parema suunas klobimine halvab klobija enda kehapoolused!

 5. õnneks pole ikka nii, nagu sa oled uskuma jäänd. Aga sellgi poolest, ära rohkem peale võta.

 6. —Minu apartheidiloole Sirbis järgnes osalt rahvalt joodikureaktsioon, kellele oli öeldud näkku et ta liialdab alkoholiga ja peaks tagasi tõmbama. Meie riigi poliitika liigub aina kindlamalt paremale, kuskohas erakonnad on sisuliselt natsistliku retoorikaga —- Mis on neis kahes järjestikuses lauses sidusat??? …või kogu selle õnnetu üllitise keres? Nagu kostis Madis Ulf-Regi:” Kui Pärnitsa loost selged lollused välja jätta, arusaamatud kohad läbi vaadata ja proovida arusaadavaks teha, siis allesjäänut vaadates, küsida, kas on ülepea mida avaldada???

   • Tegelikult kedagi ei koti mida sina ka ütled. Ausalt ei koti. Aga kuna Sirp on riigi poolt ülal peetav ajakiri ja kogu sinu möla avaldamine on maksumaksja poolt kinni makstud siis kahjuks ei saa “osa rahvast” lihtsalt vait olla.
    Kui sinu jaoks on eesti põhiseaduse preambul paremale kalduv natslik retoorika siis on sul loomulikult nõus seda arvata ja nii ka kirjutada. Aga palun seda mitte enam teha minu ja teiste maksumaksjate raha eest riiklikus kultuurilehes. Sina kultuurimakrsist rahasta ja avalda oma oma sitta ise mitte riigi raha eest. Riik peab : /../tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade/…/.

 7. Ei koti? Võibki nii olla, aga mõnda aega huvitab küll ja muigama paneb kindlasti – sinu üle. Kuigi mitte kuigi kauaks. Keegi ei viitsi pikalt padujuhme jälgida. Rumalus pole nimelt jätkusuutlik ja mida pikemalt kestab, seda tüütum tundub.

  • Jah, selles on Sul absoluutselt õigus ja selgitab viimase aja hüsteeriat. Inimestel on hulludest nii kõrini, et kõige jäledam röökimine enam ei tööta.

   Trump vihkab mustanahalisi, Trump vihkab naisi, lapsi, puuetega inimesi , ta on homofoob, rassist, ksenofoob, paremäärmulane jne.

   Normaalsetel inimestel on hulludest nii kõrini, et nad valivad Trumpi ja EKREt isegi siis kui nad vihkaksid Hitlerit, Putinit ja natse.

 8. Päris haige debiilik peab olema, et siukest sitta kokku kirjutada. Pane põlema ennast värdik, soovitavalt oma punase kirjanduse läheduses.

 9. Jõhker trollimine, aga mingi tõde siin ju on. Ongi terve arvestatav seltskond, kelle jaoks on väike villane planeet Eesti ning ülejäänud on mingi avakosmos nimega välismaa, kus liiguvad ringi igasugu kahtlased tegelased nagu rätipead, pagulased, suure munniga neegrid…….

Submit a comment

Massive Presence Website