KONSERVATIIVSUS ON SUHTELINE

In NIHILIST LABS

KONSERVATIIVSUS ON SUHTELINE MÕISTE: 
TEHNOLOOGILISE DÜSTOOPIA VASTU  

Jüri Eintalu 

 

Konservatiivsus on relatiivne ehk suhteline.

Konservatiivsuse määratlemiseks tuleb täpsustada, mis teemade puhul ollakse konservatiivsed, samuti, millist ajavahemikku peetakse taustaks, millelt liiga kiireid edasiarenguid taunitakse. Aga tausta puhul tuleb täpsustada, kuidas seda tausta interpreteeritakse ehk tõlgendatakse, milliseid jooni nimelt peetakse säilitamisväärseiks.

Kui olla lihtsalt "konservatiivne", siis poleks ju olnud vaja puu otsast alla tullagi. Üleminek kiviajalt rauaajalegi tuleks siis lugeda liialduseks.

Lihtsalt "konservatiivne" võib tähendada ka vastupanu mis tahes muudatustele selles, mis on hetkel harjumuslik, olenemata sellest, kas need muudatused on edumeelsed või tagurlikud.

Lihtsalt "konservatiivne" isik võib taotleda status quo-d, ta võib näiteks protesteerida nii tehnoloogiliste uuenduste vastu kui ka selle vastu, kui tema kodust elekter üldse ära võetaks.

Kuna isikute ja isikute gruppide harjumuspärased olukorrad erinevad, siis lihtne "konservatiivsus" annab laiemale ühiskonnale väga üksteisele vasturääkivaid nõudmisi selles osas, mille tegemine oleks juba liiast. 

 

VÕRDLUSTAUSTAKS VALITAV AJASTU

Kui taustaks, millelt konservatiivne olla, valida sovetiaeg, siis on tänase Eesti kapitalistlikud uuendused ühes kõigi nende puudustega kohe kriitika all.

Kui taustaks valida eelmine Eesti Vabariik, teise maailmasõja eelne aeg, siis samuti on väga palju teemasid, mille üle saaks konservatiivselt nuriseda.

Kui taustaks valida teaduse ja tehnika revolutsioonile eelnev aeg, siis jäävad kriitikatule alla liiklusummikud, liiklusavariid, pilvelõhkujad, suurlinnade sudu, looduse reostamine, looduse hävitamine, kliima soojenemine, maaelu väljasuremine, loodusläheduse kadumine, mürgised ained inimeste igapäevases toidus.

Huvitav on märkida, et need, kes ennast konservatiivideks nimetavad, pole sõna võtnud seoses konservatiivsusega tehnoloogilise progressi (või tehnoloogilise düstoopia) küsimuses.

Kui taustaks valida kristlus, ajastu, mil Euroopas domineeris ristiusk, siis saab kritiseerida näiteks aborte, kombelõtvust, soovahetusi ja kõiki muid selliseid asju, mis kaasnevad moodsa tehnoloogia tungimisega inimeste ellu ja kehadesse.

Eestis ennast konservatiividena välja kuulutajad aga vaikivad sellest, et Piibel koosneb Vanast ja Uuest Testamendist. Kristuse õpetus on uuem ja see sisaldub Uues Testamendis. Omal ajal oli kristlus uuenduslik, see oli moraalireform ja usureform. Nii konservatiivsed Eesti konservatiivid aga ei ole, et nad nõuaksid naasmist Vana Testamendi arhailisemate vaadete juurde.

Eestis ennast konservatiivideks tituleerinud vaikivad ka sellest, et ristiusk oli Eestis omal ajal uuenduslik. See on siia tule ja mõõgaga toodud võõraste kaugete maade usund.

Möödaminnes olgu siin mainitud, et need, kes lätteid otsivad ristiusule eelnevast, võivad muuhulgas peatuma jääda päikesekummardamise kultusel ja Päikese sümbolil svastikal või haakristil. Iseenesest on see lihtsalt üks geomeetriline kujund, mille rikutud peegelsümmeetria tekitab pöörlemise aistingut. 

 

VÕRDLUSTAUSTA INTERPRETEERIMINE 

 

Väga palju sõltub sellest, kuidas võrdluseks valitud "normaalsuse" ajastut tõlgendatakse, milliseid jooni sellele omistatakse ning milliseid selle tegelikke või kujuteldavaid jooni seatakse normiks.

Näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) räägib sageli "euroopalikest väärtustest", tõlgendades neid "kristlike väärtustena".

Millised need "kristlikud väärtused" siis on?

Piiblit ei ole kristlaste poolt poolitatud. Piibel sisaldab ikka Vana Testamenti, millest võib leida 10 käsu erinevaid versioone. Piiblis ei ole need veel klassifitseeritud kümneks alajaotuseks.

Aga sellel teemal on lahkarvamusi, kuidas 10 käsku tuleb välja lugeda ja kuidas neid tuleb tõlgendada. Need erimeelsused on sügavad ja erinevatele tõlgendustele vastavad erinevad kirikud ja erinevad usulahud.

Näiteks, kas käsku tuleb lugeda kui

"Tappa ei tohi"

või kui

"Mõrvata ei tohi"?

See annab praktikas väga suure erinevuse. Euroopas on abortide, surmanuhtluse ja eutanaasia vastane meelsus kõige tugevam just katoliikliku traditsiooniga maades.

Eesti "konservatiivid" ei vaevu selgitama, milline osapool selles usutülis on nende arvates taganenud "kristlikest väärtustest".

Kuna islam rajaneb Koraanile, Koraan aga sisaldab hulga mõtteid Vanast Testamendist, lisaks sellele veel ka rea vägagi loogilisi paradusi Uuele Testamendile, siis jääb üsna arusaamatuks, mis alusel sellised konservatiivid kogu islami "kristlikele väärtustele" vastandavad. 

 

MILLISEL TEEMAL OLLAKSE KONSERVATIIVSED?

 

Eesti konservatiivid (EKRE) ja ka USA konservatiivid unustavad täielikult looduse ja looduskaitse.

Inimene on Jumala looming. Inimene on looduse looming. Inimest ei tohi solkida, sest Jumala või looduse loomingut ei tohi solkida.

Nii vastustavad ennast konservatiivideks nimetajad aborte, soovahetusoperatsioone, homoseksualismi ja homopropagandat.

Ent lähtutakse antropotsentristlikust ehk inimkesksest ideoloogiast. Vana Testamendi põhjal: Jumal andis looduse inimesele kasutamiseks.

Donald Trump USA presidendina on looduskaitsjatele õudusunenägu. Ta tühistab keskkonnakaitse alaseid lepinguid, pehmendab keskkonnakaitse alaseid norme, kärbib looduskaitsealade territooriume ja lubab seda maad kasutada kaevandustel, soosib kivisöe tööstust, eitab kliima soojenemist inimtegevuse tagajärjel, lubab naftatorude ehitamist looduskaitsealade ja indiaanireservaatide läheduses.

Ennast konservatiivideks nimetajad ei ole konservatiivsed planeet Maa looduse säilitamise küsimuses. Ometi on looduse hävimine sellel planeedil kõige mastaapsem ebakonservatiivne protsess viimaste tuhandete aastate jooksul.

Konservatiivid pööravad küll palju tähelepanu inimese solkimisele, ent mitte mingisugust tähelepanu looduse solkimisele.

Äsja asutasid Eesti konservatiivid (EKRE) Trumpi toetamise grupi Riigikogus. – Kui nad ei täpsusta, milliseid Trumpi administratsiooni seisukohti ja poliitikaid nad kaitsevad, milliseid aga taunivad, siis peavad nad arvestama, et ühes olulises teemas on nad toetamas äärmuslikult ebakonservatiivset poliitikat ja selleks teemaks on looduskaitse teema.

Max Weber on kirjutanud, kuidas moodne kapitalism rajaneb kristlikule usulahule nimega puritaanlus. Rahast raha tegemine on puritaanide jaoks Jeesuse õpetussõna.

Konservatiivid võiksid lisaks "kristlikele väärtustele" mõelda ka teistsugusele konservatiivsusele, millest juhinduvad indiaanlased (näiteks Seisva Kalju [Standing Rock] reservaadis, mille kõrvale ehitatakse Põhja-Dakota naftatoru):

 

– Maa eraomand on valge mehe mõistetamatu leiutis; 
– Mitte maa ei kuulu eraisikutele, vaid inimesed kuuluvad maale; 
– Inimesed ei ole mitte planeet Maa kasutajad ja käsutajad, vaid planeedi hooldajad; 
– Ilma maa ja veeta ei oleks ka meid, me oleme maa lapsed. 

 

KOKKUVÕTTEKS 

 

Ennast konservatiivideks nimetajad tegelikult toetavad teaduslik-tehnilise progressi düstoopiat, kritiseerides vaid selle mõningaid ilminguid. 

 

Submit a comment

Massive Presence Website