Kender presidendiks. Tõsiselt

In STREETNIHILISM

Seoses sellega, et mitmed Piraadipartei liikmed on teinud ettepaneku, et Kaur Kenderi tegevus sõnavabaduse jt kodanikuõiguste kaitsel digikeskkonas vääriks meiepoolset esiletõstmist, oleme otsustanud käia Kauri välja oma presidendikandidaadina selle aasta presidendivalimistel. Mida Kaur teeb, on meile üpris oluline:

 • Kauri eestvedamisel tegutsev võrguajakiri Nihilist.FM on võtnud seisukoha, et kõigil lugejate kogukonnas osalejatel sõltumata ideoloogiast, esteetilistest vm vaadetest on võrdne võimalus ilma tugeva eeltsensuurita avaldada, sj ka pseudonüümi all ja anonüümselt. Sellega on kaitseb portaal eri vähemuste võimalust avalikult sõna võtta ning seda võimalust on võrguajakirjas ka ohtralt kasutatud ning oma võrdõiguslikus foorumis on Nihilist.FM algatanud palju ühiskonnas olulisi diskussioone, mis muidu oleks olnud sunnitud kitsasse ja suletud asjahuviliste ringi. Seejuures ei piira Nihilist.FM end portaali haldajate maailmavaatega, portaalis on tsensuur seni piirdunud artiklites esitatud väidete elementaarse faktikontrolli ja toimetuse soovitatud artiklite nimekirja pidamisega.
 • Portaal Nihilist.FM on korduvalt kinnitanud, et ei tee takistusi avaldamiseks lugejate kogukonna liikmetele, kes soovivad kasutada reaalset lõppkasutaja anonüümsust tagavaid vahendeid nagu nt kihiliselt krüptitud releede süsteemil põhinev Tor.  Nihilist.FM avaldatud materjali analüüs näitab, et seda võimalust on privaatsuse suhtes tundlikumad autorid ka kasutanud. See teeb Nihilist.FM-i Eesti meedias ainulaadseks, sest üldotstarbeliste võrguväljaannete seas pole teist sellist portaali, mis soosiks tugevat anonüümsust ning aitaks sellega kaasa eraelu puutumatuse ja mõtte-, südametunnistuse ning väljendusvabaduse põhiseaduslike õiguste kaitsele digikeskkonnas.
 • Nihilist.FM on küündinud sõnavabaduse kaitsel kaugele deklaratiivsusest ning kaitsnud seda põhiseaduslikku printsiipi neis olukordades, kus avalikkusel on tung sõnavabadust piirata, nt võõrast identiteeti kunstiliselt ekspluateerivad artiklid, ühiskondliku moraaliga vastuollu minevad artiklid, otseselt rassistlikku või natslikku retoorikat viljelevad artiklid jpm. Ka pole antud järele kiusatusele avaldada ühiskonnas vastuolulisi reaktsioone põhjustavate artiklite autorite identiteete avalikkusele või järelvalveorganitele. Sellega on Nihlist.FM ka tegeliku allikakaitse lipulaevaks kodanikuajakirjanduse vallas ning sobiv platvorm vilepuhujatele.

Küll vajaks täpsustamist Nihilist.FM praktikad kasutajalogide pidamisel ning küsimus, miks ei pakuta lihtsurelikest lugejatele elementaarset lehitsemise privaatsust ning turvalisust tagavat HTTPS-veebiprotokolli, eriti kuna EFF Let’s Encrypt algatus on nüüd juba üle kuu aja beetast väljas.

Digikeskkonnas sõnavabaduse ja privaatsuse põhiseaduslikest printsiipidest loobumisele üles kutsuva orwellliku tendentsi taustal ühiskonnas pole imekspandav, et Kaur Kender on kohtu all ka omaenda põhiseadusliku sõna- ja loomevabaduse kasutuse tõttu. Arvestades väljakutseid, mis on Eestil seoses inim- ja kodanikuõiguste tagamisega nii digi- kui muidukeskkonnas, pidades silmas meie laupäevasel üldkoosolekul hääletusele tuleva manifest projekti, ja avaldades Kaurile respekti tema hääleka ning end mitte tagasi hoidva tegevuse eest nende kaitsmise nõudmisel, soovime esitada Kauri oma presidendikandidaadiks sügisestel valimistel.

Oleme veendunud, et kui riik tahab nii kangesti, et Kaur kuskil istuks, siis igatahes mitte kohtu all või vanglas, vaid siis juba parem võiks ta olla “istuv president”, aga selle nüansiga, et mitte ei ta käiks kuskil Kadriorus mingis lossis istumas, vaid sebiks Kopli ja Narva vahet, kuni kodakondsuseta isikute probleem on Eestis lahendatud ja reaalselt kehtestatud elektoraadi diktatuur.

Meie teesid Kauri protsessi kohta:

 • Ühiskondlik leppimatus lapsporno suhtes peaks tähendama selle valmistajate kinnipidamist ja mitte igasuguse lapsi kujutava seksuaalsete osutustega materjali muutmist keelatud substantsiks, veel vähem kirjanike valikulist tagaajamist lastest ja sugutungist kirjutamise eest.
 • On vastuvõetamatu loomevabaduse piiramine põhjendusega, et rumal publik võib loomingut valesti mõista. Lahendus on haridus. Ka prokuröridele ja politseiametnikele. Lugege rohkem!
 • Sõnavabaduse piiramine on õigustatud ainult äärmuslikel juhtudel, kus sellega põhjustatakse kellelegi otsest ja tõendatavat kahju. Oma sõnakasutuses üldise moraali vastu eksimine või pühaduserüvetus on midagi sellist, mille eest karistamine pole pluralistlikus liberaalses demokraatias enam ammu mõeldav. Selle juurde võiks kindlaks jääda.
 • Meie oma hirmudel ja ühiskonna abituse kaudu kultiveeritud tabudel põhinev karistamine annab ohtralt võimalusi valikuliseks kohtumõistmiseks ja alarmismiks, lükkab olulised teemad vaiba alla ja kinnistab probleemide vaikiva eiramise tava. Seda me üldse ei taha.
 • Pedofiilia on suuresti kaasasündinud seksuaalne kõrvalekalle. Sellise kalduvusega sündinud inimeste probleemidest tuleks avalikult rääkida ja Kaur on kirjanikuna valinud selleks oma kunstilised vahendid ning kujutanud seda horror vacuid, mida sellele kõrvalekaldele järgi andmine kaasa toob. Mida olete teinud pedofiilia kui ühiskondliku probleemi lahendamiseks teie? Äkki lõpetaks moralistliku tõmblemise ja püüaks päriselt midagi ära teha?

Mida iganes te juhtute arvama Kaurist kui isiksusest ja kas teile meeldib tema viis töödelda kunstnikuna maailmas toimuvat, igatahes on Kauril väga tugev ühiskondlik närv, ta märkab asju, mis on olulised ja tõstatab neid avalikult ning jääb endale kindlaks. Nii jätkaks ta pigem iseseisvuse taastamise järgse esimese president Lennart Meri katkenud traditsiooni olla rahvast tõeliselt kõnetav president.

Võtame Kauri täna õhtul Vene tn 37 Õues Okymi laivil ette ja esitame talle omalt poolt väljakutse seoses presidendiks kandideerimisega. Kui kõik on okei, siis otsustame laupäevasel Piraadipartei üldkoosolekul esitada Kaur Kenderi oma ametlikuks presidendikandidaadiks!

Piraadipartei juhatuse nimel
Märt Põder

4 Comments

 1. Valdav enamus punkte on täiesti põhjendatud.

  Muide, mis puudutab TOR võrgu ja nihika koospruukimist, siis siin on arenemisruumi maailm. HTTPS oleks väga vältimatu – ilma selleta on kõrge tõenäosus, et kui ma oma alalise kasutajakontoga TOR kaudu asju ajan, omatakse mu kasutajanimi ja parool ühel päeval pahatahtliku exit node’i poolt ära.

  (Edasi saab selle omandanu trolli joosta või muudki proovida.) Ehk, TOR ilma HTTPS-ita on üsna poolik. Samuti ei saa öelda, et sait, mis tarvitab oluliselt skripte, on hästi sobitunud tagama anonüümsust. Tegelikult ta ju ikka seda pole, kuna anonüümsuse taotlejad reeglina ei lase veebisaidil jooksutada skripte.

  Aga, nihika iseavaldamise ja minimaalsete piirangute kultuur meeldib mulle. 🙂

  No ja sellest küll midagi kahju pole, kui te Kenderit sümboolselt presidendiks pakute. Muidugi me kõik teame, et ta ei saa selleks, ja mina näiteks anarhistina ei taha kedagi presidendiks, kedagi peaministriks, kedagi riigikokku ega kedagi teiste üle valitsema…

  …aga sümboolse žestina on see OK. 🙂

 2. ei taha kauri presidendiks… las ma p6hjendan: siin eelloetud punktid on k6ik hes ja 6iged ja 5+ k6igele sellele AGA eesti president ei oma ju üldiselt mitte mingit täidesaatvat v6imu, kender presidendiks = Kender saagu Ojulandiks (siis kui temake veel välisminister mitte psühh oli, noh bimbo nii öelda) Kendrile sobiks rohkem Sise-, Justiits v siis PeaMinistri koht !!!!!! (rahandus ja taristu pask jäägu Pajulale) …. Presidendiks hetkel reaalselt ja muidu m6eldes v6ks saada Savisaar (elus ei ole seda meest seedind ja ilmselt ei hakka ka) aga kohe p6hjendan miks: Savisaar president= savisaar ei ole enam erakondne (uus liider keskidele) st. tal ei ole enam täidesaatvat v6imu!!!! Keskidel on viimasel ajal palju positiivset tulnud = oudekki, ratas jr, kadri jpt… aga jah igalujul piraadid algatus 5+ …..

 3. Ei saanud Kaurist kui presidendist peaaegu mitte kottigi teada. Ainult seda, et on loonud nihilisti ja annab igale sibulale passi kätte. Ahja, kohtu all on ka.

 4. Pakun vastaspoolele ka väikse riimi.

  Hei Yoss, planeeritult lõhkenud tüütu kandoss.
  su iidolilt imeda suutsid isegi pimedad.
  sa türastund piider, ma tean su menüüd. las teatavaks rahvale saabki see nüüd.
  kell 11 on alla sul pandud Beloff, ent lõpetad ikkagi nagu Ježov.
  Kord oled sa pildil, mis sellest, et kole, kuid järgmisel hetkel sind lihtsalt ei ole.
  On Jossifi peenis su riiulil, Kaur, a kus on su viiul nüüd arnole, Laur?

Submit a comment

Massive Presence Website