Ilvese kaevurid

In KÕRGNIHILISM

Lapse kuivanud pisarad
„Milleks leppida selle kuratliku headusega ja kurjusega, kui selle hind on liiga kõrge? Kogu maailma teadmine ei vääri selle „jumalalapsukese” pisaraid.” F.M. Dostojevski – Vennad Karamazovid

Tänu Dostojevski romaanile  „Vennad Karamazovid” tekkis populaarne väljend: „kogu maailm ei ole väärt lapse ühtki pisarat”. Käesoleval ajal me elame maailmas, kus see põhimõte on pööratud pea peale. Täna on näha, kuidas mõned poliitikud n.ö. „väikese eduga” üritavad õigustada suurt segadust. Teisisõnu, et seni kuni on veel olemas, kas või üks „naerev laps” – võib teha kõike, mis pähe tuleb.

Ilvese kaevurid
«Me oleme ju Putini jalaväelased!»,  Ramzan Kadõrov

Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese „naervate lastena” astusid üles „Narva kaevurid”.

Märtsis venekeelse massimeedia väljaanded pulbitsesid veidi seoses presidendi avaldusega sellest, et „ kui hea tööline Donbassis saab 150 eurot, siis Narvas on see summa 2000 eurot”. Mõnede narvalaste reaktsiooni presidendi avalduse suhtes saab näha siin.

Nagu näitas uurimine, väide 2000 euro suurusest palgast kasvas välja Eesti Energia eelmise aasta septembrikuu pressiavaldusest, kus räägiti, et: „Parimad kaevurid teenivad ka 2000 eurot kuus.” Ilmselt Ilvesele see teade väga meeldis. Vähem kui kuu aja eest kuulutas president seda infot kogu maailmale. Väljaandele «The Washington Post» rääkis Ilves, et “keskmisest venelasest kaevur saab Eestis 2000 eurot kuus”.

Pöörake tähelpanu esimesele kiirele metamorfoosile, kõrvutades Eesti Energia pressiteadet – „parimad kaevurid” muutusid „keskmisteks” ja „venelasteks”. Käesoleva aasta märtsis Ilves, andes intervjuud Läti televisioonile, kaevurid hakkasid tänu Ilvesele elama Narvas.

Ilvese kaevurid on omapärane vastukaal „Putini jalaväelastele”. Võimalik, et Ilves rahustab sellisel imelikul viisil ümbritsevat maailma ja iseennast – kes on need venelased Eestis s.t. me ei ole seal mingisugune viies kolonn, „Kremli käsi” ja mingi muu oht, vaid iseenesest edukad, statistiliselt keskmised venelastest kaevurid.

Probleem aga seisneb selles, et statistika, mida publitseeritakse meie Statistikaameti poolt, räägib vastupidist.

Statistilised andmed

Statistikaamet kogub töötasu andmeid. Meie ühiskond jaguneb tinglikult viieks osaks (kvintiiliks), kus inimesed on tinglikult jaotatud vastaval sissetulekute tasemele. Esimeses kvintiilis asuvatel inimestel on väiksemad sissetulekud, ülemises kvintiilis on suuremate sissetulekutega inimesed. Iga kvintiili ülemine piir määratletakse kõige edukamate elanike astme sissetulekute alusel.

2013 aasta seisuga – Statistikaameti poolt avaldatud viimaste andmete kohaselt – näevad kvintiilide ülemised piirid välja meie riigis alljärgnevalt:

Tabel 1: Kvintiilide ülempiirid (€) (viimase kvintiili ülempiir arusaadavatel põhjustel puudub) – aasta sissetulek

2013.a.
I kvintiili ülemine piir 4125,96 (neli tuhat ükssada kakskümmend viis eurot ja 96 senti aastas)
II kvintiili ülemine piir 5938,27
III kvintiili ülemine piir 8592,53
IV kvintiili ülemine piir 12463,58

Millest räägivad need arvud? Üks viiendik meie riigi elanikonnast elab aasta sissetulekuga, mis on väiksem või võrdne 4125,96 euroga. Järgmine 1/5 osa Eesti elanikonnast moodustavad sissetulekud 4125,96 ja 5938,27 eurode vahel. III kvintiili hulka mahuvad inimesed, kelle sissetulekud jäävad aastas 5938,27 ja 8592,53  euro piiresse. Eelviimane (IV) kvintiil  sisaldab ühe viiendiku Eesti elanikest, kus iga inimene saab aastas alates  8592,53  kuni 12463,58 eurot. Ja viimaks, viimane viiendik Eesti elanikest saavad üle 12463,58 euro aastas. Umbes üle selle 12 tuhande euro piiri ulatuvad Ilvese kaevurid – statistika keskmised venelased (korrutame 2000 eurot 12 kuuga – saame 24000 eurot aastas millele lisanduvad veel puhkusetasud).

Neid kõige „sügavamal” asuvaid viiendaastmelise taseme elanikke demonstreerib Ilves häbenematult välismaa ajakirjanikele, tehes samas „põhjapanevamaid” järeldusi.

Arvestades samas, et vene kogukond Eestis moodustab minimaalselt ühe neljandiku elanikonnast, oleme kõik Ilvese kaevurid s.t. me asume täielikult ülemisel kvintiilil ja meist vähem edukad seltsimehed asuvad neljandal kvintiilil. Eestlastel selles maailmapildis tuleb hõivata järelejäänud alumised sissetuleku kvintiilid.

Kuid Statistikaameti andmed räägivad taas vastupidisest.

Statistikaamet kogub informatsiooni elanikonna tulude kohta rahvuse alusel. Meie riigile tähendab rahvus – eestlasi ja mitteeestlasi.

Tabelis 2 on toodud jaotus astmete lõikes eestlaste ja mitteeestlaste hulgas.

Tabel 2. Eestlaste ja mitteeestlaste protsent igas kvintiilis (%).

2013.a. Madalaim kvintiil Teine kvintiil Kolmas  kvintiil Neljas kvintiil Kõrgeim kvintiil
Eestlased 17,5 18,2 20,2 21,2 22,9
Mitteeestlased 26,0 24,3 19,6 17,1 13,0

Mida need arvud tähendavad? Normaalsel (statistilise keskmise) juhul peaks statistiliselt keskmisel inimesel olema ühesugune tõenäosus sattuda igasse kvintiilisse – s.t. igal kvintiilis olijal peaks olema normiks ideaalses ühiskonnas,  väärtuseks 20% s.t. ühte viiendikku elanikkonnast.

Nagu Tabelist 2 nähtub üle veerandi mitteeestlastest asuvad alumisel kvintiilil ja veel teine veerand II-sel kvintiilil. Summeerituna moodustavad need alumised kvintiilid üle poolte kõikidest mitteeestlastest… Kõrgeim kvintiil (tervitus Ilvese kaevuritele!) koosneb ainult 13%-st mitteeestlastest.

Siin on tegemist ilmse diskrimineerimisega etnilise tunnuste alusel. Enamgi veel, ma uurisin võrreldava diskrimineerimise osas, mille käigus ilmnes see, et diskrimineerimine etniliste tunnuste alusel domineerib Eestis teiste diskrimineerimise vormide üle.

Eriti on joonisel 1 esitatud võrdlusandmed etnilise diskrimineerimise kohta vanuselise diskrimineerimise suhtes eirates soolisi võrdõiguseid.

Joonis 1. Eestile võrdlevaks hinnanguks diskrimineerimisest (etniline (этн.), soovõrdõiguslik (генд.) ja vanuseline (возр.)).

Esialgselt neid uurimusi publitseeriti 2013 aastal kui andmed olid  kuni 2011 aastani (kaasaarvatud) muutunud ligipääsetavateks. Hiljutisel 2013 aastal avaldatud andmete publitseerimisel sai selgeks see, et etniline diskrimineerimine sai 2013 aastal uue „saavutamise”- CDF(этн./возр.) > CDF(возр./генд.). Praktiliselt tähendab see seda, et mitteeestlasest noormehele sai veelgi keeruliseks kasutada diskrimineerimise „tasakaale”, mis olid niigi kahtlaste, amoraalsete „eelistustega”.

Teisisõhu väljendades – etnilist diskrimineerimist saab olema üha keerulisem varjata. Võib-olla andis see omakorda põhjuse ilmuda kaevurite ette?

Varasemad publikatsioonid on saadaval siin (eesti keeles), siin (vene keeles, lk. 143-156) ja siin (inglise keeles, pp. 128-140). Võrdleva diskrimineerimise metoodikaga, aga ka mõningate vastustega küsimustele  „mida teha?”, saab tutvuda siin.

***

Ilves juba „vedas” kaevureid vähemalt USA-sse ja  „näitas” neid lätlastele.

Ilves, palun tule Eestisse tagasi.
Sinu kaevur.

25 Comments

 1. Noh ja mida Andrei Lobov & Kaur Kender edasi pakuvad? Eestlased Siberisse või? Mis põhjusel on siin (minu jaoks kunagi lugupeetud ja soliidsel saidil) läinud lahti venelaste eestivaenulik (natsi?)propaganda? MIKS?

  P.S.
  Kas siin saidil üldse enam eesti keeles tohibki kirjutada/mõtteid avaldada? Oli ju Kaur Kenderi määratlus eesti keelt kõnelejate kohta – “sitt”.

  P.P.S.
  Kaur Kender, sind austati kunagi väga-väga ja nüüd … mees, mida sa teed???

   • Äkki on nuss selles et me oleme eestlased, Eesti patrioodid. Me oleme põhiseaduse sõbrad, JAKOBIINID. Me oleme apartheidi, fašismi, natsismi, homofoobia ja illiberaalsuse vastased. Kes Sina oled, “tunnen huvi”?

    • Mina olen näiteks “eestlane”. Ma olen sündinud siia planeedile Maa eestlasena ja “eestlane omas kodus Eestimaal” on minu elu alus. Ma ei salli, kui Andrei Lobovi sugused mulle ja minu kodumaale näkku sülitavad. Neid Lobovi artikleid on loetud piisavalt nii vene delfist kui ka baltija.eu pealt. Andrei Lobovile peaks enam tähelepanu pöörama KAPO ja ma loodan, et KAPO seda ka teeb. Samas aga Teie, Siim Sinamäe, kas Teie olete eestlane ainult nime poolest (st tegelikult alandlik Andrei Lobovi suguste ees kummardaja) kes iga hetk võib hakata eestlasi ja Eestit sõimama (nagu näiteks viimasel poolel aastal delfis väljakaranud eestivihkajalikud kommentaatorid-putinoidid) või olete eestlane ka hingelt, oma viimse kui ühe kondini?

     P.S.
     Kes need Teie määratluse järgi “me(ie)” on? Eestlaste vihkajad või?

     • no teate, teie keelekasutuse järgi ma ütleks, et ega teie ka nüüd ikkagi pole õige eestlane. mitu hektarit põldu plaanite künda tänavu? alla viie õige eestlane igal juhul ei künna, see oleks täielik näkkusülitamine. pealegi, mulle tundub, et teie varbakont on pool-itaallane.

     • Ei meeldi mulle komenteerida eriti, ja tavaliselt ma ei võtta komentaariumid tõsiselt, eriti Delfi, see ettekujutus et see on “rahvahääl” või avalik arvamus on suur eksitus, mõtlev inimene ei hakka raiskama oma aega, et internetis midagi tõestada komentaarides, eriti Delfis =). Keegi näkku sulle ei sülita, rahune… Olla eestlane ei tähenda ka, et peab nõusutma ja kiitma kõike mis valitus võimul teeb onju?! Meil pidi olema sõnavabadus, misk see ei meeldi sulle? Meil pidi olema demokraatia, ja riik kus iga inimene on väärtuslik. Püüa artiklit ikka lugeda lõppuni ka, soovitan.. See info võib mitte meeldida, aga se ei tähenda, et see tekst ilma põhjuseta tekkinud… mõtlema paneb ikka… mõtlemine on tore, proovi ka

     • Kasutaja “tunnen huvi” — Andrei Lobov ei ole sulle “näkku sülitanud”. Ära mõtle asju välja.

      Andrei artikkel on esiteks andmete poolest rikas, ja viitab struktuurilistele probleemidele võrdsusega ühiskonnas…

      …ja teiseks kritiseerib lapsesuuga võimuesindaja ebareaalset iba.

      Minu silmis on see positiivne asi.

  • Arvan, et vene keel on iseenesest kuritegelik ja seda tuleb ära keelata samamoodi nagu natsi- ja kommide sümboolikat!
   Kohe ahju!

   • Tore, sellel juhul tuleb aidata. Davai, FastForward, быстрее сматывайся. 🙂

    Поэзией интересуетесь? Мне вот Маяковский нравится.

    БыстроСматывающийся, специально для тебя:

    Владимир Маяковский
    А ВЫ МОГЛИ БЫ?

    Я сразу смазал карту будня,
    плеснувши краску из стакана;
    я показал на блюде студня
    косые скулы океана.
    На чешуе жестяной рыбы
    прочел я зовы новых губ.
    А вы
    ноктюрн сыграть
    могли бы
    на флейте водосточных труб?

    [1913]

    • Tead, mul on kahju, et ma vene keelt ei oska. Koolis õppisin seda 8 aastat, kaks tundi nädalas, aga ikka suurt midagi aru ei saa. Sellel ajal oli vene keel mulle vahelduva eduga vastumeelne või jättis ükskõikseks. Nüüd tunnen puudust. Vene luule on mulle kõla poolest alati meeldinud, isegi kui sisu ei mõista.
     Nüüd oskan ainult mõne üksiku lihtlause moodustada või ropendada, aga vene keeles ropendada oskab iga õige eestlane.

 2. Ma olen ise rohkem parempoolne ja nats ja halb inimene muidu. Aga isegi nats saab aru, et sellised artiklid teevad ainult head. Venelased on siin et jääda ja nad ei peaks kannatama selle jama eest, mis Putin praegu Venemaal teeb. Millalgi me peame teineteisega siin ära harjuma. Niiet aitäh aitäh et selliseid artikleid üldse kuskilt tuleb.

  Isiklikest kogemustest ma näen, et “diskrimineerimine” tuleb rohkem keeleoskusest. Oskad eesti keelt, saad parema koha. Ja seda riiki kahekeelseks ei muuda mitte mingi jõud.

 3. Ma umbkeelne.. ja ma tahan veel teada mis venelastega toimub.. mis probleemid ja asjad.. aitäh

 4. Hipsterid ei mäleta, et ruslanid said omalajal tasuta korterid, kui eestlast diskrimineeriti. Hipsterid ei mõista järeleandmise tagajärgi. Pätimentaliteediga inimesi ümber ei kasvata.

  • söögi alla ja söögi peale on nii põhjuseid kui tagajärgi muudkui korrutatud ja korrutatud. aitab kah, restart.

   • Neid restarte on ju üritatud nii söögi alla ja söögi peale. Kahjuks ronib alati kusagilt kivi alt mingi Ivan Julma või Peeter I-se poolt kehtestatud “ajalooline õiglus” välja.

   • Tagajärgedest võiks õppida. Ei ole meil piisavalt seda riiki, et igasuguseseid põlisrahva huve kahjustavaid eksperimente läbi viia. Võtab nüüd statistika nendes samades kaevanduspiirkondades lahti ning vaatab, kui paljud on valmis Eesti eest võitlema!

     • @Pohh, kui paned tilga mett tõrvapotti, kas kompott maitseb hea? Integratsiooni viljasid näed Põhja-Tallinnas, Mustamäel ning Lasnamäel. Isegi Nõmmele oli 6- liikmeline maharögastav kant vante hilisel õhtutunnil sattunud. Kõik see saast tuleks Kenderi tuppa paigutada, äkki integreeruvad omavahel vms.

     • Ei ole siin eestlast ega venelast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete 1

 5. Aitäh tõlkimast! Lugesin juba originaali, aga tõlke lugemine oli abiks, kuna sain teada, et pole valesti aru saanud.

 6. Mis Kadriorust pehme tooli pealt viga kommenteerida, et “tundub, et neil seal Narvas läheb hästi.”

 7. On väga suur vahe Eesti patrioodil ja Eesti patrioodil, kes on täiesti pime selle suhtes kuidas teda ära kasutatakse.

  Praegu on ju väga moes öelda kõigi kohta, kes ei poolda reformierakonda ja president Ilvest, venemeelne/putinoid/reetur. Lihtlabaselt tembeldatakse “mitte õigeks eestlaseks”, siin kommentaarides on neid “õige eestlase” eksperte jube palju tekkinud.

  Õige eestlane saab perse ja küsib libestit juurde ka. See on täiesti ajuvaba.

Submit a comment

Massive Presence Website