IGATSEN MAALE, KUS ON RAHU JA VAIKUS

In POPNIHILISM

Minu jaoks tähendab see väljend, et on väljapääs argipäeva elus, et kuskil on see paik, kus saan rahus raamatut lugeda ja muusikat kuulata ning olla mina, kus ei ole pingeid, koormusi, stressi ega ajal tähtsus ja kohta. Koht, kus saan olla mina ise, ilma et keegi mind kritiseeriks, kus saan olla õnnelik.

Kool on üks väga hea ja kohtavalt halb koht samaaegselt. Koolis alustame pisipõnnidest peale ja see kujundab suurelt meie maailma pildi ja arusaama normaalsest ja mitte normaalsest, annab meile meie põhiteadmised ja alustalad, kuhu peale toetume suuresti, kui oleme juba täiskasvanud.  Hariduse ületähtsustamine ning ebarealistlikud ootused. Õpilased ei keskendu enam teadmiste omandamisele, vaid sellele kuidas lahkuda tunnist viiega. Õpetajad peavad tegelema iga probleemse lapsega, kes juhuslikult nende klassis olla võib. Isegi siis kui vastus on täiesti ebasünnis või ropp, peab õpetaja jääma rahulikuks, sellepärast, et meie ühiskond ütleb, et kõik on võrdsed!

Oleme loonud endale ootused, mida täita ei suuda. Arvame, et iga üks peab  teadma, oskama, arvama ja olema nagu normaalne on, et ikka üle keskmise oleks. Hea näo tegemine on kõigile inimestele tuttav, sest oleme endale sisse kodeerinud, et peame oleme alati esimesed ja kõike paremad.

Kuid alati mõtlen end kaugesse tuleviku, äkki väljapääs on seal. Võibolla kaob inimesel see kiirus ja pinge pealt, kui näeb, et enam kuhugi minna pole. Kui suudad keskenduda ja mõelda, mitte selle peale kuidas saada kokku majalaenu raha või kas jõuan ikka sellele seitsmese rongi. See tekitab muidugi küsimuse, mis elus on üldse tähtis ja mille peale peaks oma aega kulutama. Kas selle peale, et teha ennast õnnelikuks või minna ühiskonnaga kaasa ja kõndida selle varjus.

Olen jõudnud punkti oma elus, kus ei teagi, mis teeb mind õnnelikuks või mille poole pürgida enam. Kool on õpetanud mulle, et kogu elu on võistlus, kes õpib, see on tulevikus edukas. Tegelikult see nii pole, enam ammu. Ma olen õnnetu, sest ma pole rahul. Tegelen paljude asjadega, nad meeldivad ja harivad mind kõik, kui ei naudi neid enam.

Loodan, et kunagi leian mina selle koha kus saan olla mina ja olla õnnelik.

 

Submit a comment

Massive Presence Website