Head Kölni kõigile!

In SNAP

379 kuritöö teadet Kölni uusaastasündmustest siiamaani. 40 protsenti juhtumitest seksuaalsed ahistamised ning ülejäänud röövimised, kallaletungid ja teised kultuuririkastavad toimingud. Politseinikud on tunnistanud, et kartsid oma elu pärast. Peale Kölni sündmuste toimusid samasugused rünnakud ka Stuttgardis, Austrias, Rootsis ning Šveitsis. Samasuguseid rünnakuid oli karta ka Helsingis, õnneks suudeti need ära hoida. Helsingi politseijuht on tunnistanud, et koos varjupaigataotlejatega on Soome jõudnud ka ennenägematu seksuaalvägivald, vägistamised tänavatel ning parkides. Nagu ühe Eesti vasakäärmusliku arvamusliidri järgi võtta, on iga Kölni moslemist kurjategija, k.a vägistaja rohkem Eurooplane kui nahavärvile või seedimata kristlusele toetuv poolharitlane Eestis. Eks see ole sinu, lugeja otsustada, kumb neist kahest variandist halvem on ning kumba sina oma naabriks eelistaksid. Kas vägistajast (algupärase võrdluse puhul mõrvarist) moslemit või siis poolharitlasest eestlast.

Massiimmigratsioonil ning vägistamisjuhtude kasvul pole mingit seost? Kui sa siiamaani suudad end selles veel veenda õnnitlen sind sinu jäägitu võime puhul, milleks on  reaalsuse moonutamine valitseva ideoloogia kasuks. Kindlasti ei suuda sa ka seost näha massiimmigratsioonil varguste, röövide, kallaletungide, organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, Euroopa riikide ühiskondade lõhenemise ning Euroopa Liidu lõhenemise vahel. Kui sa ei suuda neid seoseid siiamaani näha, siis võid selle loo lugemise lõpetada. Multikulti fanaatikute poolset vihakõnet pole tagasisidena vaja.

Eeldades, et sa kõiki neid seoseid näed, saad aru, et Euroopa põliselanikke füüsiliselt rünnatakse immigrantide poolt, meie naabreid, Soome ning Rootsi naisi vägistatakse „pagulaste“ poolt parkides ning tänavatel, linnad kuhu „pagulased“ on saabunud on muutunud põliselanike jaoks ebaturvaliseks, lapsi ei juleta enam üksi õue lasta, kuna „lastearmastus“ on „pagulaste“ seas lihtsalt niivõrd suur, maksumaksjate raha läheb selleks, et neid ülalpidada samal ajal, kui enda rahva noortele ei leidu kortereid, võimud on vahele jäänud immigrantide poolt toime pandud kuritegude tahtliku varjamisega jne jne. Kui sa kõigest sellest aru saad, siis mis kuradi pärast ei suuda sa lihtsalt endale tunnistada, et jah, praegu toimuv massiimmigratsioon on halb? Kas asjad peavad nii kaugele arenema, et mõni su tuttav langeks röövi ohvriks immigrandi poolt, et keegi keda sa tunned vägistataks immigrandi poolt, kas sa ise isiklikult pead kogema seda, mida miljonid euroopa põliselanikud on pidanud juba kogema, kaotades täielikult turvatunde oma kodukandis, mis on see piir, kui sul üldse see on, et sa saaksid aru, et asjad ei olegi nii lillelised, et tõeliseid sõjapõgenikke on väike osa sellest immigrantide massist, mis Euroopasse saabunud on. Et need uudislood, mis paljastavad suurima osa immigrantide tõelise põhjuse Euroopasse tulekuks, milleks on riigipoolsed toetused ning väärad lubadused inimkaubitsejate poolt on tõesed? Et tegelikud sõjapõgenikud ei pääse pea kunagi sellisel viisil Euroopasse, kuna neil lihtsalt ei ole 8000+ dollarit välja käia? Millal tuleb see koht, kus sa suudad endast üle olla ning tunnistada, et jah, tegin vea oma otsuses, tegelikult ei olegi asjad nii, nagu need samad immigrantide kuritegusi varjanud valitsused väitnud on. Kas see on üldse sinu puhul võimalik?

Kindlasti sinus pulbitsevale küsimusele vastuseks, et jah, ma saan aru, et kõik immigrandid ei ole sellised, kuid selliseid otseseid tagajärgi Euroopa põliselanike suhtes ei saa vältida mitte kuidagi ning kui on valida, kas Euroopa põliselanike turvalisus, sealhulgas eestlaste ning sinu enda, või siis kaduvväikse osa sõjapõgenike, kellel on vajalikud rahalised vahendid Euroopasse jõudmiseks, siis kumma sina valid? Mina olen oma valiku teinud.

2 Comments

  1. “Et tegelikud sõjapõgenikud ei pääse pea kunagi sellisel viisil Euroopasse, kuna neil lihtsalt ei ole 8000+ dollarit välja käia?”
    -TRUTH!

  2. Mina näiteks olen selliste uudiste ajel nüüd otsustanud omale relv hankida. Varem ei ole relve koju tahtnud põhjusel, et mul on siin lapsed. Nüüd on see sama asjaolu aga põhjuseks, miks relva tahan (kodu ja laste kaitseks). See oleks naljakas, kui see poleks naljakas.
    Ametnikest-poliitikutest nii palju, et see on sedasorti mass, kes never-ever ei tunnista, et on eksinud. Nui neljaks. Pigem mõttetu kohtuasi, aga oma viga nad ei tunnista ja otsust ei muuda. Ametnikul on jumala pohhui ju, ega tema ei maksa, lollitamine tema rahakotti ei puuduta, maksumaksja tambib selle tsirkuse kinni. Üksnes ettevõtja otsustab lähtudes ROI-st, efektiivsusest. Väikeste ametnike ja väikeste otsuste puhul on tulemuseks tüütu bürokraatia. Suurte puhul – katastroof.

Submit a comment

Massive Presence Website