1. november on rahvusvaheline uimastitarvitajate päev

In NIHILIST LABS

Foto: http://www.substance.com/photos-the-faces-of-the-2014-national-harm-reduction-conference/14692/

„Kogukond. Solidaarsus. Võimestamine.“

Rahvusvaheline uimastitarvitajate päev on üks päev aastas, mil inimesed, kes tarvitavad uimasteid, saavad tähistada meie kogukonna tugevust ja mitmekesisust, meie solidaarsust ja võimestamist.

Allikas: INPUD; sisaldab sama teksti inglise, vene, hispaania, prantsuse ja portugali keeles.

Selle tähtpäeva esiletõstmiseks avaldab uimastitarvitajate rahvusvaheline võrgustik INPUD seisukohavõtu, mis ütleb, et nn uimastitevastase sõja lõpetamiseks tuleb meil eemalduda arusaamadest, mis tüürivad keelustamist ja kriminaliseerimist. Me nõuame „uimastitevastase sõja“ lõpetamist nende inimeste tingimustel, kes uimasteid tarvitavad. Ning uimastitarvitajate ühtse kogukonnana kinnitame ja tähistame me seda, kes me oleme.

INPUD-i avaldus

Rahvusvaheline uimastitarvitajate päev 2014 — 1. november

„Kogukond. Solidaarsus. Võimestamine.“

Häbimärgistamine, diskrimineerimine ja „sõda uimastitega“

Inimesi, kes tarvitavad uimasteid, demoniseeritakse ja stereotüübistatakse kogu maailmas. Inimesi, kes tarvitavad uimasteid, häbimärgistatakse kui haigeid ja ohtlikke, neid halvustatakse, pisendatakse ja koheldakse üleolevalt, väites, et nad ei suuda hoolitseda ei iseenda ega oma lähedaste eest. Uimasteid tarvitavate inimeste stigmatiseerimisest järgmine samm on diskrimineerimine ja ühiskondlik tõrjumine, millel on vastavad mõjude tervisele ja heaolule. Häbimärgid ja stereotüübid õigustavad niinimetatud sõda uimastitega, mis omakorda toob kaasa uimastitarvitajate inimõiguste räiget rikkumist. Enamasti neid rikkumisi ei vaidlustata.

Uimasteid tarvitavate inimeste õiguste rikkumised on liigagi igapäevased. Inimesi, kes tarvitavad uimasteid, vahistatakse ja vangistatakse. Inimesi, kes tarvitavad uimasteid, saadetakse korrektseid juriidilisi protsesse eirates sunnitöölaagritesse. Uimastitarvitajaid piinatakse ja hukatakse. Uimastitarvitajaile keelatakse pädevat arstiabi, ühiskondlikke teenuseid ja uimastikahjude kahandamise meetmeid. Politseijõud ahistavad ja ründavad uimastitarvitajaid. „Sõda uimastitega“ — sõda, mis ajendab neid inimõiguste rikkumisi — on täielikult läbi kukkunud (isegi sõjapidajate endi vildakalt püstitatud eesmärkide kohaselt): see pole suutnud kahandada uimastitarvitamise määrasid ning on põhjustanud ränka kahju uimasteid tarvitavate inimeste eludele ja kogukondadele, milles nad elavad.

Lõpp sõjale uimastitega — meie tingimustel

Sõda uimastitega tuleb lõpetada. Ent see tuleb lõpetada uimasteid tarvitavate inimeste tingimustel. Möödunud aastal rahvusvahelisel uimastitarvitajate päeval rõhutasime vabatahtlike täiskasvanute õigust tarvitada selliseid uimasteid, nagu nad soovivad, olgu naudingu saamise, omaalgatusliku ravi, soorituse parendamise, teadvuse muutmise või raskete elutingimuste leevendamise eesmärgil. Me astusime välja täiskasvanud inimeste õiguse eest tarvitada soovitud uimasteid oma kodus, tegemata häda või tüli kaaskodanikele, ja kanda neid uimasteid endaga kaasas, kartmata politsei ahistamist, väärkohtlemist ja hirmutamist.

Tänavusel, 2014. aasta uimastitarvitajate päeval rõhutame, et uimastitevastase sõja — ja uimasteid tarvitavate inimeste vastase sõja — lõpetamiseks peame eemalduma arusaamadest, mis tüürivad keelustamist ja kriminaliseerimist: me peame kritiseerima ja hülgama häbimärgistamist ja uimastitarvitaja-foobiat kõigis selle vormides. Me ei tohi sallida pisendavaid, üleolevaid ja demoniseerivaid eelarvamusi. Me ei tohi heaks kiita uimasteid tarvitavate inimeste lauspatologiseerimist, ei tohi heaks kiita eeldust, et uimastite tarvitamine tähendab haigust või ohtlikkust või moraalilagedust. On aeg hüljata julmad, halvustavad ja diskrimineerivad sõnad ja sildid. On aeg viimaks ometi ja lõplikult hüljata toored üldistused ja setereotüübid uimasteid tarvitavate inimeste kohta ning tunnustada meie kogukonna mitmekesisust.

Seega tähistame ja rõhutame tänavusel rahvusvahelisel uimastitarvitajate päeval meie kogukonna mitmepalgelisust ja tugevust. Kogu maailmas tarvitab keelatud uimasteid määratu hulk kõikvõimalikest ühiskonnarühmadest pärinevaid inimesi. Nad tarvitavad uimasteid eri põhjustel, eri viisidel, eri kontekstides. Ehkki meid sunnitakse liigagi sageli vaikima ja marginaliseeritakse meid puudutavate poliitiliste meetmete ja seadusandluse kujundamisel, rõhutame oma mitmekesisust, nagu ka meie suutlikkust ja õigust oma saatuse ja elukäigu üle ise otsustada. Me nõuame, et meid tunnustataks ekspertidena omaenda elude, ajendite ja kogemuste vallas. Me ei jää vaikivateks kõrvaltvaatajateks, kui võetakse vastu otsuseid meie kohta ja mitte meiega koos. Kinnitades jätkuvalt, et meid puudutavaid otsuseid ei tohi langetada meie osaluseta — Nothing About Us Without Us —, peame silmas meie mitmepalgelise kogukonna kui terviku hõlmamist.

Meie, uimastitarvitajate rahvusvaheline võrgustik INPUD (International Network of People who Use Drugs), võitleme ühiselt ja solidaarselt oma inimõiguste eest, oma tervise edendamise eest ning uimastisõja lõpetamise ja keeluseaduste tühistamise eest. Üleüldise häbimärgistamise, ühiskondliku tõrjutuse, diskrimineerimise, vaikimasundimise ja kriminaliseerimise tingimustes on meie saatusekaaslaste võitlus meie kõigi võitlus. 2014. aastal tähistame meie kogukonna tugevust, meie solidaarsust ja võimestamist.

5 Comments

  1. Tore artikkel aga kerge justify annaks ikka väga palju juurde sellele. Sama häda kummitab kõiki tekste siin lehel.

  2. “Justify” tüpograafilises tähenduses või selles mõttes, et peaks artiklis esitatud väiteid rohkem õigustama?

Submit a comment

Massive Presence Website